جهان

کاخ دارالحجر؛ قصری در یمن که به جاذبه توریستی تبدیل شده است

کاخ دارالحجر در سال ۱۹۳۰ میلادی برای امام یحیی حمیدالدین، پادشاه یمن و خانواده او ساخته شده بود. این قصر در ارتفاع ۵۰ متری دره ساخته شده است.

در سال ۱۹۶۲، حکومت امامان زیدی در یمن در نتیجه کودتای نظامی از هم فروپاشید و راه برای بازدید مردم از این کاخ باز شد.

محمد الحاج، بازدیدکننده می‌گوید: «این کاخ دارالحجر است که یکی از میراث‌های فرهنگی اصیل یمن و جهان است. بازدیدکنندگان از کشورهای دیگر هم به این‌جا می آیند. اما به علت جنگ، حضور گردشگران خارجی کاهش یافته است.»

این کاخ، شش طبقه دارد و طوری ساخته شده است که مثل خانه‌های باستانی یمن به نظر برسد.

طبقه‌های بالای این خانه، متعلق به شاه و خانواده او بود و طبقه‌های پایین برای مهمانان و خدمتکاران در نظر گرفته شده بودند.

یونس الشبیبی، بازدیدکننده می‌گوید: «این کاخ برای روزهای صلح و روزهای جنگ ساخته شده است. در داخل آن یک چاه آب وجود دارد. کاخ در منطقه‌ای است که در برابر محاصره دشمن، مقاومت کرده بتواند و تمام مناطق چهار اطراف و دشمن را زیر نظر داشته باشد.»

مردم می توانند بر بام این کاخ نیز بالا شوند و دره پیرامون آن را ببینند.

آتش جنگ یمن که به ویرانی‌های گسترده و آوارگی مردم این کشور انجامیده است، به این کاخ نرسیده و از همین رو، شمار بازدید کنندگان یمنی آن هنوز هم زیاد است.