افغانستان

شورای پناهندگان ناروی فعالیت خود در قندهار را از سرگرفت

شورای پناهندگان ناروی اعلام کرده است که فعالیت‌اش را در قندهار و بخش‌های دیگر افغانستان از سر گرفته است.

یان اگلاند، رییس این سازمان در توئیتی گفته است: «خوشحالم که تایید می‌کنم که ما توانسته‌ایم بیشتر عملیات‌های بشردوستانه خود را در قندهار و همچنین تعدادی از مناطق دیگر در افغانستان از سر بگیریم.»

وی افزوده است: «تمام کار ما برای زنان و مردان، دختران و پسران به طور یکسان و با مشارکت یکسان همکاران بشردوستانه زن و مرد است.»

این در حالی است که طالبان در ماه دسامبر سال گذشته زنان را از کار برای سازمان‌های غیردولتی ممنوع کرد که ارایه خدمات بشردوستانه را با چالش جدی مواجه کرد.

یان اگلاند از آن زمان دو بار به کابل سفر کرد تا با مقام‌های طالبان برای لغو این ممنوعیت رایزنی کند.