افغانستان

مجیب ضیا، فعال مدنی از زندان طالبان رها شد

منابع به آمو می‌گویند که طالبان مجیب ضیا را با میانجی‌گری عبدالله عبدالله، رییس پیشین شورای عالی مصالحه‌ از بند رها کرده‌اند.

این منبع که نمی‌خواهد نامی از او برده شود، به آمو گفت که در صحبت‌اش با آقای ضیا در یافته است که وی از بازداشت دوباره‌اش توسط طالبان نگران است.

طالبان مجیب ضیا، فعال مدنی را نزدیک به ۲۰ روز پیش در کابل بازداشت کرده بودند.

طالبان در حالی مجیب ضیا را از بند رها می‌کرده‌اند که هنوز شماری دیگری از کنش‌گران مدنی به شمول مطیع‌الله ویسا فعال حقوق آموزش و رسول پارسی؛ استاد دانشگاه در هرات را از چندین ماه به این‌سو در بازداشت نگهداشته‌اند.

خانواده‌های این کنشگران می‌گویند که طالبان به آن‌ها حق دسترسی به وکیل و برخورداری از دادگاه عادلانه را نداده‌اند.