بازرگانی

سه خبر کوتاه اقتصادی

Photo: Reuters

توزیع بانکوت جدید، ساخت دو دیوار استنادی در ولایت زابل و سفر رئیس اداره راه آهن طالبان به ترکیه را در بسته اخبار اقتصادی بخوانید.

جمع‌آوری بانکنوت‌های ۱۰ و ۲۰ افغانی مندرس

بانک مرکزی زیر اداره‌ی طالبان بانکنوت‌های مندرس ۱۰ و ۲۰ افغانی را از بازار گردآوری و به جای آن بانکنوت‌های جدید عرضه می‌کند.

این بانک در توئیترش نوشته است که این روند از شانزدهم جوزا آغاز خواهد شد.

در اعلامیه بانک مرکزی، از تمامی بانک‌ها به شمول بانک‌های خصوصی خواسته شده است که پول‌های ۱۰ و ۲۰ افغانی کهنه را بدون کمیشن از شهروندان کشور گردآوری و به جای آن بانکنوت‌های جدید توزیع کند.

کار ساخت دو دیوار استنادی در ولایت زابل

کار ساخت دو دیوار استنادی در ولایت زابل به ارزش بیش از ۳۰۰ هزار دالر آغاز شد.

معاون والی طالبان در زابل می‌گوید که این دیوار با پشتیبانی مالی سازمان خوراک و کشاورزی ملل متحد ساخته خواهد شد.

وزارت انرژی و آب طالبان در توئیترش نوشته است که این دیوارهای استنادی ۱۵۰۰ متر درازی دارد و در ولسوالی‌های شهر صفا و شاه جوی ولایت زابل ساخته می‌شوند.

با ساخت آن برای‌صدها تن زمینه کار فراهم خواهد شد.

سفر رییس اداره راه آهن طالبان به ترکیه

رییس اداره راه آهن طالبان به ترکیه سفر کرد و انتظار می‌رود در نشست اتحادیه بین المللی راه آهن شرکت کند.

این اداره در توئیترش نوشته است که قرار است بخت الرحمن شرافت، رییس اداره راه آهن با مسوولان راه آهن کشورهای مختلف گفتگو کند.

افغانستان در حال حاضر از طریق راه آهن با ایران، ازبیکستان و ترکمنستان وصل است.