افغانستان

هزاران نفر از خدمات اولیه صحی در کنر محروم هستند

باشندگان دره دگال در ولسوالی دره پچ ولایت کنر در شرق کشور با کمبود خدمات صحی روبرو هستند، این درحالی است که هزاران تن در این منطقه به مراقبت‌های بهداشتی نیاز دارند.

در دره دگال نزدیک به ۴ هزار خانواده زندگی می‌کنند و فقدان امکانات بهداشتی کافی چالش‌هایی را برای مردم محلی ایجاد کرده است.

استان گل، یکی از باشندگان این منطقه می‌گوید: وقتی مریض می‌شویم ما را به شفاخانه اسدآباد یا مرکز صحی ولسوالی می‌برند و بسیاری از بیماران در راه جان خود را از دست می‌دهند.

ساکنان محل با ابراز نگرانی عمیق از عدم دسترسی به خدمات بهداشتی، تاکید می‌کنند که بسیاری از بیماران در حین انتقال به بیمارستان ولایت جان خود را از دست می‌دهند. جایی که تنها امید آنها برای دریافت مراقبت‌های پزشکی مناسب است.

در نظام جمهوری، دره دگال به دلیل اینکه پایگاه طالبان بود، مورد بی‌توجهی قرار گرفت و حضور طالبان مانع از اجرای هر گونه پروژه انکشافی در آنجا شد.

با این حال، با تغییرات سیاسی اخیر اکنون مسئولیت رسیدگی به نیازهای فوری مردم محلی بر عهده طالبان است.

دولت اشرف غنی تلاش کرد تا با کمک سازمان‌های بین‌المللی، کار بازسازی این منطقه را اجرایی کند، اما درگیری‌هایی وجود داشت و هیچ سازمانی تلاش نکرد پروژه‌ها را در این منطقاجرا کند.

مردم محلی می‌گویند که اکنون که طالبان در قدرت هستند، ما از آنها می‌خواهیم که این مشکل را حل کنند.

با توجه به اینکه مناطق متعددی در کنر با چالش‌های مشابه ناشی از درگیری‌های بین دولت و طالبان در دوره تصدی دولت قبلی روبرو هستند، مردم محل امیدوار هستند مشکلات‌شان حل شود.