افغانستان

روز جهانی گرسنگی؛ بیش از ۲۸ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند

عکس از آرشیف.

بربنیاد آمارهای سازمان جهانی غذا، بیش از ۸۲۰ میلیون تن در سراسر جهان در گرسنگی مزمن به سر می‌برند و تقریباً ۹۸ درصد این افراد در کشورهای توسعه نیافته مانند افغانستان زندگی می‌کنند.

سازمان جهانی غذا می‌گوید که ۸۰ درصد مردم افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند و شب‌ها گرسنه می‌خوابند.

این درحالی است که در نزدیک به ۲ سال گذشته سازمان‌های مددرسان بین‌المللی برای کمک به گرسنگان در افغانستان فعالیت‌ می‌کنند.

با این حال مردم از روند توزیع کمک‌های بشردوستانه شکایت داشته و می‌گویند که این کمک‌ها از سوی بزرگان قومی، افراد با نفوذ و اعضای طالبان حیف و میل می‌شود.

عبدالمومن باشنده هرات حکایت‌های تلخی از زندگی و فقر دارد.

او می‌گوید که شب‌ها با کودکانش گرسنه می‌خوابند و وقتی برای دریافت کمک به نهادهای مددرسان مراجعه می‌کنند، این کمک‌ها برای او و سایر نیازمندان توزیع نمی‌شود.

او گفت: «از وقتی که طالبان آمده‌اند کمک‌ هم آمده، کتابچه‌های ما را هم گرفته‌اند و ما تاکنون کمکی دریافت نکرده‌ایم. آنها این کمک‌ها را میان آشنایان خود توزیع می‌کنند.»

این در حالی‌ است که پیش از این اداره‌ی بازرس ویژه‌ی ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارش ماهانه‌ی خود که در تاریخ ۴ می آن را منتشر کرد، گفته بود که طالبان در کار نهادهای خیریه و مددرسان به‌طور چشم‌گیر مداخله می‌کنند و بخش زیادی از این کمک‌ها را به نزدیکان خودشان اختصاص می‌دهند.

عبدالعلی یکی دیگر از باشندگان هرات نیز از توزیع ناعادلانه‌ی‌ کمک‌ها شکایت داشته و می‌گوید که در حکومت گذشته و حکومت فعلی به نیازمندان توجه نمی‌شود.

عبدالعلی می‌گوید: «۱۸ سال می‌شود در این شهر زندگی می‌کنم و کمکی ندیدیم، به نان صبح و شام ماندیم، اگر یک مسلمانی یک نانی خیرات کنه همان است. بیکاری و غریبی امانم را بریده. یک نان خشک هم از کمک‌ها به ما نرسیده است.»

پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان کمک‌های جهانی به افغانستان محدود به بخش بشردوستانه شد. اما در پی محدودیت کار زنان در اداره‌های غیردولتی از سوی طالبان، فعالیت بیشتر سازمان‌های امدادرسان نیز یا متوقف شد و یا کاهش یافت.

روز جهانی گرسنگی درحالی فرا رسیده است که بر بنیاد آخرین آمار دفتر هماهنگ کننده‌ی امور بشردوستانۀ سازمان ملل متحد (اوچا) که چهارم جوزا منتشر شده است، ۲۸.۳ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.

اوچا گفته است که برای پیش‌گیری از فاجعه انسانی در کشور، به بیش از ۷۱۷.۴ میلیون دالر بودجه فوری و یک محیط عملیاتی مناسب نیاز دارد.

این نهاد هشدار داده است که اگر کمک کننده‌ها فوراً اقدام نکنند، نیازهای بشردوستانه در افغانستان بیشتر خواهد شد.