افغانستان

وزارت دفاع طالبان: نظامیان ایران جنگ را آغاز کردند

وزارت دفاع طالبان در واکنش به درگیری امروز میان نیروهای طالبان و مرزبانان ایران در ولسوالی کنگ ولایت نیمروز، نظامیان ایران را به آغاز درگیری متهم می‌سازد و می‌گوید که در نخست نیروهای ایران دست به تیراندازی زده‌اند.

وزارت دفاع طالبان می‌افزاید که «اقدامات منفی و بهانه‌جویی برای جنگ به سود هیچ طرف نیست»

در همین حال وزارت داخله طالبان نیز می‌گوید که در درگیری امروز یک مرزبان ایرانی و یک تن از نیروهای طالبان جان باختند و شماری هم زخم برداشته‌اند.

پس از تسلط طالبان بر افغانستان، این چندمین بار است که طالبان و مرزبانان ایران در بخش‌های مرزی افغانستان و ایران، با هم درگیر می‌شوند.