زنان

زن عربستانی به عنوان دومین زن مسلمان به فضا رفت

ریانه برناوی؛ همراه با گروهی از فضانوردان مرد روز یکشنبه از ایستگاه کندی در فلوریدا به سوی ایستگاه بین‌المللی فضایی پرتاب شد.

برناوی که یک محقق سرطان است، اولین زن فضانورد سعودی است که به ایستگاه فضایی بین المللی رفته است و در آنجا بر پیشرفت تحقیقات سرطان پستان تمرکز خواهد کرد.

رفتن این زن مسلمان به فضا، به موضوعی داغ برای کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان مبدل شده است.

شماری از کاربران با کنایه خطاب به طالبان نوشته‌اند: «یک زن مسلمان بی محرم شرعی با دو مرد به فضا رفت.»

نگینه خلیلی، استاد دانشگاه در این باره می‌گوید: یک زن در افغانستان اجازه ندارد به تنهایی و بدون محرم به بیمارستان برود. بیشتر از دو سال است که زنان و دختران در کشور از حق تحصیل و کار محروم هستند. سؤال اینجا است که چه تفاوتی بین دو کشور مسلمان وجود دارد؟

این زن مسلمان درحالی به فضا می‌رود که طالبان پس از بازگشت به قدرت، مسافرت زنان بدون محرم را در کشور منع کرده‌اند.

به باور طالبان سفر زنان بدون محرم مخالف ارزش‌های اسلامی است.

یک فعال حقوق زنان در این باره گفت: متاسفانه امارت اسلامی از اسلام برای رسیدن به اهدافش استفاده سیاسی می‌کند. همه ما می دانیم که طالبان می‌خواهند که با ایجاد محدودیت برای زنان و دختران از جامعه جهانی امتیازگیری کند‌.

خواستیم درباره سفر ریانه برناوی، زن مسلمان به فضا دیدگاه طالبان را نیز به دست آوریم، اما انعام‌الله سمنگانی یکی از سخنگویان طالبان به پیام خبرنگار آمو پاسخ نداد.

تاکنون ۱۳ مسلمان به شمول ۲ زن به فضا سفر کرده‌اند.

انوشه انصاری نخستین زن مسلمان بود در سال ۱۳۸۵ با یک موشک روسی به فضا رفته بود.