افغانستان

صنف‌های آموزشی فن و حرفه؛ جایگزین رویاهای از دست رفته‌ی دختران محروم از تحصیل در افغانستان

پس از بسته شدن مکتب‌ها، دانشگاه‌ها و منع کار زنان شماری از زنان در هرات با ایجاد فضایی زنانه شروع به تدریس و آموزش فن و حرفه برای شاگردان مکتب، محصلان و زنان بیکار کرده‌اند.

آنان می‌گویند که پس از بیکاری و منع تحصیل این فضا برای آنان یک امید تازه است.

مسوولان این مرکز می‌گویند که در حدود ۱۶۰ تن در این مرکز مصروف یادگیری حرفه‌هایی از جمله نقاشی، خیاطی، فن سخنرانی، حرفه و‌ هنر هستند.

تفسیره‌ اکبری، مدیر مسوول مرکز توانمند سازی بانوان می‌گوید: «اینجا حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ نفر فعالیت دارند و هدف آنها بیشتر آموزش حرفه و هنر به آنان است. ما در اینجا صنف‌های خیاطی و آموزش کمک‌های اولیه نیز داریم. بیشتر افرادی که به اینجا می‌آیند که در گذشته دانش آموز یا دانشجو بوده‌اند و حالا امکان رفتن به کلاس‌های درس را ندارند.»

در همین حال استادان این آموزشگاه می‌گویند که اکثر هنرجویان‌شان دانشجویان محروم از تحصیل هستند.

زینب حسینی در این مرکز مصروف آموزش خیاطی و نقاشی به هنرجویان است.

او می‌گوید که هنرجویانش دانشجویان رشته‌های مختلف از جمله طب بوده و شرایط پیش آمده باعث شده است که آنان به آموزش فن و حرفه علاقه‌مند شوند.

حسینی تاکید کرد: «چهار ماه و نیم است که داریم همرایشان همکاری می‌کنیم و هنرجوهایی از اقشار مختلف داریم. بعد از تعطیلی مکاتب و دانشگاه‌ها تعداد علاقه‌مندان به یادگیری افزایش یافته است.»

افسانه محمداللهی یکی دیگر آموزگاران این مرکز می‌گوید: «برگزاری چنین کلاس‌های آموزشی خیلی موثر است. من شخصا محصل بودم، اما حالا انگیزه و امید من و تنها جایی که رفت‌وآمد دارم همینجا است.»

شماری از دختران میֱگویند که با توجه به اینکه هم اکنون فرصت آموزش برای آنها فراهم نیست، فراگیری هنر آخرین گزینه برای سپری کردن اوقات‌شان است.

مهرمانا دانش‌آموز صنف هشتم بود که پس از آمدن طالبان و بسته شدن مکاتب برای فراگیری هنر نقاشی به این مرکز آمده است.

او در ادامه گفت: «بعد از اینکه مکتب‌ها بسته شد، ما افسرده شدیم، من آرزو داشتم که به دانشگاه بروم و رشته پروتز دندان بخوانم. ولی دروازه مکتب‌ها بسته شد و از اینکه درحال یادگیری نقاشی هستم خوشحالم.»

بیشتر از ۶۳۰ روز از ممنوعیت رفتن دختران به مکتب می‌گذرد، طالبان در ماه جدی سال گذشته رفتن دختران و‌ زنان به موسسات و دانشگاه‌ها را ممنوع اعلام کردند، این تصمیم طالبان واکنش‌های زیادی در پی داشت، اما تاکنون تصمیمی مبنی بر رفع این محدودیت‌ها از سوی طالبان گرفته نشده است.