افغانستان

۱۵ شهروند افغانستان از زندان‌های پاکستان آزاد شدند

‏وزارت مهاجران طالبان در خبرنامه‌ای گفته است که ۱۵ شهروند افغانستان امروز (شنبه ۱۵ ثور) از زندان‌های پاکستان آزاد شده‌اند.

در این خبرنامه آمده است که این افراد در پاکستان به دلیل نداشتن مدرک قانونی اقامت در آن کشور بازداشت شده بودند.

گفته می‌شود که این افراد، از ۲ تا ۱۹ ماه در زندان‌های پاکستان به سر می‌بردند.