جهان

مردم یک روستا در هند روزی ۲ کیلومتر برای رسیدن به آب پیاده‌روی می‌کنند

در یک روستا در هند، مردم به آب آشامیدنی کافی دسترسی ندارند و هر رزو یک تانکر، آب را به چاهی خشک شده در این روستا انتقال می‌دهد.

در روستای کوچک تلاموادی در هند، زنان و کودکان هر روز دو کیلومتر را پیاده می‌پیمایند تا خود را به چاه خشک شده برسانند که هر روز یک تانکر آب به آن آورده می‌شود.

این روستای کوچک در ۱۵۰ کیلومتری شهر ممبی، پایتخت تجارتی هند قرار دارد و از منابع آب این شهر بزرگ دور نیست.

آشوک امی شنده، یکی از روستانشینان گفت: «حکومت تنها زمانی بیدار می‌شود که خبر مشکل آب روستا در اخبار پخش می‌شود. سپس دو تانکر آب به اینجا می‌فرستد و بعد ما را فراموش می‌کند. حکومت در هنگام انتخابات صدای ما را می‌شوند و سپس به مشکل ما توجهی ندارد.»

هر سال میان ماه‌های مارچ و می که گرمی هوا در این منطقه به ۴۰ درجه سانتی گراد می‌رسد، مردم با کم آبی روبرو می‌شوند. زیرا دریای محلی خشک می‌شود و تنها منبع آب، همین چاه‌های خشک شده استند. برخی از زنان برای گرفتن آب مجبور استند وارد چاه شوند.

این ساکن روستا ادامه داد: «حکومت ما را به نگه داشتن حیوانات اهلی تشویق می‌کند؛ اما وقتی برای خودمان آب نداریم، به حیوانات چه بدهیم؟ هر روز تنها یک تانکر آب به روستای ما که ۶۰۰ نفر جمعیت دارد، تانکری که یک هزار لیتر ظرفیت دارد آیا برای ۶۰۰ تن بسنده است؟»

بانک جهانی می‌گوید که هند با داشتن ۱۸ درصد جمعیت جهان، تنها ۴ درصد منابع آبی جهان را در اختیار دارد و به همین علت با کم آبی شدید روبرو است.