افغانستان

اعضای کنگره امریکا‌ نگران سوءاستفاده طالبان از کمک‌های بشردوستانه

اعضای کنگره ایالات متحده در نامه‌ا‌ی از رییس سازمان کمک‌های جهانی امریکا خواسته‌اند که به نگرانی‌ها از سوءاستفاده طالبان از کمک‌های بشردوستانه توجه کند.
در این نامه که از سوی رییس کمیته روابط خارجی و ۱۹ عضو کنگره امریکا امضا شده است، نمایندگان خواهان پاسخ‌گویی سازمان کمک‌های جهانی ایالات متحده در مورد چگونگی کمک‌های‌شان به افغانستان شده‌اند.

در همین حال مخالفان سیاسی طالبان نیز از ادامه کمک‌های جهان به طالبان انتقاد می‌کنند.

مایکل مک کال، رییس کمیته روابط خارجی و ۱۹ عضو کنگره ایالات متحده که پای این امضا کرده‌اند از رییس سازمان کمک‌های جهانی امریکا خواسته‌اند که نگرانی‌ها درباره سوء استفاده طالبان از کمک‌های ایالات متحده را جدی بگیرد.

مایک والتز که یکی از امضا کنندگان این نامه است، در صفحه توئیترش نوشته است که نگران ریختن پول مالیه دهندگان امریکایی به کیسه گروه‌های هراس افگن است.

او تاکید کرد: «حتا یک دالر مالیات دهندگان ایالات متحده نباید برای تأمین مالی طالبان یا هر گروه‌های هراس افگن دیگر استفاده شود.»

پیش از این اداره بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان نیز نگرانی مشابهی را از چگونگی کمک‌های امریکا و سازمان ملل در افغانستان مطرح کرد.

آقای جان ساپکو به این باور است که طالبان به پول‌های کمک شده به نیازمندان در افغانستان دست برد می‌زنند.

قیس محمدی؛ آگاه امور اقتصادی تاکید کرد: «بسیار مهم است؛ پول‌هایی که به افغانستان می‌رسد؛ به‌گونه شفاف به مصرف برسد. اگر ادارات و سازمان‌های کمک کننده احساس کنند که کمک‌هایی را که به افغانستان می‌کنند به صورت شفاف به مصرف نمی رسد و پول‌هایشان اختلاس می‌شود، اعتماد آنان به پروسه کمک کردن به افغانستان ضعیف می‌شود و این می‌تواند، باعث شکنندگی وضعیت افغانستان شود.»

به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان از سوی جهان، مهم‌ترین عاملی است که نمی‌گذارد طالبان به گونه آشکارا از کمک‌های جهانی و نهادهای کمک کننده پول به دست آورند.

حامد صبوری، آگاه سیاسی در این باره گفت: «دلیلی که رابطه جامعه جهانی با طالبان سرد و بی نتیجه بوده است موضوع بستن مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران بوده است. موضوع سوم موضوع گفتمان سیاسی است که طالبان تعهدی را که در دوحه انجام دادند، گفتند که از طریق گفتمان سیاسی وارد افغانستان می‌شوند و در نتیجه یک گفتمان سیاسی یک نظام را تشکیل می دهند و موضوع دیگری که برای اکثریت کشور ها مهم است، قطع رابطه طالبان با تروریزم و مبارزه با این گروه‌ها است. اگر در رابطه به این چهار موضوع اقدامات عملی انجام دهند، این امکان وجود دارد که تغییری در رویکرد جامعه جهانی با طالبان به میان آید.»

بر بنیاد گزارش‌های موجود پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان، امریکا دو میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است. ملل متحد نیز در این مدت ۵۷ بسته کمک ۴۰ میلیون دالری را در چارچوب کمک‌های بشردوستانه به افغانستان فرستاده است.