افغانستان

تاکید چین، پاکستان و افغانستان بر همکاری‌های سه جانبه

وزرای خارجه چین، پاکستان و وزیر خارجه طالبان با تاکید بر اینکه افغانستان صلح آمیز، باثبات و مرفه هدف و منفعت مشترک همه کشورهای منطقه است، بر اهمیت حیاتی همکاری سه جانبه در پیشبرد این هدف تاکید کردند.

سه طرف همچنین تصمیم گرفتند، همکاری‌های خود را در حوزه‌های امنیتی، توسعه‌ای و سیاسی براساس احترام متقابل، مشوره هم سطح و منافع متقابل را عمیق‌تر بسازند و گسترش دهند.

سه طرف بر ضرورت مقابله با چالش‌های امنیتی که تهدیدی جدی برای امنیت منطقه‌ای و جهانی می‌باشد و به طور مستقیم بر ثبات و شکوفایی اقتصادی کل منطقه تأثیر می‌گذارد، تأکید کردند.

طرف‌های حاضر در نشست سه جانبه‌ اسلام آباد تعهد خود را به پیشبرد همکاری سه جانبه زیر راهکار پروژه کمربند تاکید کردند.

آنها تاکید کردند که دهلیز اقتصادی پاکستان و چین را به سوی افغانستان توسعه دهند.

آنها همچنین تاکید کردند که پروژه‌های زیر اجرا یا قابل اجرا مانند CASA 1000 و تاپی TAPI ارتباط منطقوی را تقویت می‌کند و رفاه اقتصادی را در منطقه افزایش می‌دهد.

سه طرف همچنین به تقویت و پیشبرد تجارت از بند گوادر تاکید کردند.

آنها بر پیشبرد روند ارتباط در بخش زیر بنا و زیرساخت‌ها و هنجارها و استانداردها بررسی بیشتر اقدامات تسهیل کننده برای جابجایی افراد و فعالیت‌های تجاری بین سه کشور تاکید کردند.

وزرای خارجه چین و پاکستان و وزیر خارجه طالبان بر لزوم اجازه ندادن به هیچ فرد، گروه یا حزبی از جمله تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و غیره برای استفاده از قلمرو خود برای آسیب رساندن به منافع، یا انجام اقدامات و فعالیت‌های تروریستی و تهدید امنیت منطقه تاکید کردند.

هر سه طرف بر لزوم خودداری از مداخله در امور داخلی افغانستان و تقویت صلح، ثبات و بازسازی افغانستان تاکید کردند.

وزرا خارجه پاکستان، چین و وزیر خارجه طالبان با تاکید بر ضرورت ایجاد فعالیت‌های اقتصادی بیشتر در افغانستان، بر اهمیت کشف مسیرهای واقع‌بینانه برای احیای اقتصاد افغانستان تاکید کردند.

آنها موافقت کردند که حمایت بیشتر از بازسازی افغانستان و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری سه جانبه با هدف صنعتی سازی و ایجاد شغل را بررسی کنند.

سه طرف با ابراز همبستگی با مردم افغانستان، بر اهمیت حمایت مستمر و فوری بشردوستانه از مردم افغانستان تاکید کردند.

آنان تاکید کردند که هرگونه حمایت بشری از مردم افغانستان باید عاری از ملاحظات سیاسی باشد.

سه طرف با ابراز خرسندی از همکاری‌های سه جانبه موجود، توافق کردند که با اجرای برنامه‌های سه جانبه در راستای فهرست پروژه‌های همکاری عملی سه جانبه چین، افغانستان و پاکستان، برنامه‌های مبادله و آموزشی و تقویت مبادلات مردم با مردم را تقویت کنند.

سه طرف بر ادامه همکاری در زمینه‌های مورد علاقه دوجانبه مانند توسعه اقتصادی، ظرفیت سازی و بهبود معیشت تاکید کردند.

وزیران خارجه پاکستان، چین و طالبان توافق کردند که همکاری‌ها را در زمینه‌هایی مانند کشاورزی، تجارت، انرژی، ظرفیت سازی، مدیریت مرزی و غیره تقویت کنند.

وزرای خارجه چین و پاکستان و وزیر خارجه طالبان از جامعه جهانی خواستند تا با حکومت طالبان تعامل سازنده داشته باشد.

در این راستا، آنها از تلاش‌های انجام شده تحت حمایت میکانیزم‌ها و قالب‌های مختلف، به ویژه کشورهای همسایه افغانستان، برای ارتقای گفت وگو و تعامل سازنده با دولت موقت طالبات قدردانی کردند.

سه طرف همچین از کشورهای ذیربط خواستند تا تحریم‌های یکجانبه خود را علیه افغانستان لغو کرده و دارایی‌های مردم افغانستان را به آنها بازگردانند و فرصت‌هایی را برای توسعه اقتصادی و شکوفایی افغانستان ایجاد کنند.

با توجه به تضمین‌های مکرر حکومت طالبان مبنی بر احترام و حمایت از حقوق و منافع زنان، سه طرف از جامعه جهانی خواستند تا از بازسازی و توسعه افغانستان که به طور موثر از حقوق و منافع اساسی همه اقشار جامعه افغانستان از جمله زنان و کودکان محافظت می کند حمایت کرده و به طالبان در بهبود حکومت‌داری و تقویت ظرفیت‌سازی کمک کنند.

حاضران در نشست سه‌جانبه اسلام آباد ضمن قدردانی از میزبانی سخاوتمندانه کشورهای همسایه به ویژه پاکستان در میزبانی از میلیون‌ها پناهجوی افغانستان، خواستار حمایت و کمک‌های لازم جامعه جهانی به این کشورها و افغانستان برای بازگشت آبرومندانه و ادغام مجدد پناهجویان به جامععه افغانستان شدند.

سه طرف تصمیم گرفتند به مکانیسم همکاری سه جانبه، از جمله گفت‌وگوی همکاری عملی در سطح مدیرکل، و ایجاد روابط نزدیک‌تر و مشارکت نزدیک‌تر همکاری کنند.