ویدیو ها

برگزاری رقابت‌های والیبال در کنر

جوانان در کنر به استقبال آغاز رقابت های انتخابی والیبال به سطح این ولایت رفته اند.

هدف برگزاری این رقابت‌ها، شناسایی چهره های برتر والیبال در این ولایت است.

در همین حال، ورزشکاران در کنر می گویند که با کمبود امکانات برای این ورزش و ورزشهای دیگر رو به رو هستند.