فرهنگ و هنر

شماری از دختران هنرمند در کابل؛ ما را از آرزوهایمان محروم نکنید

شماری از هنرجویان یک آموزشگاه هنری در غرب کابل نمایشگاهی از آثار هنری هنرجویان جوان خود برگزار کرد.

در این نمایشگاه ۱۶۴ شامل نقاشی،خطاطی و مینیاتور به نمایش گذاشته شده است.

زهرا علیزاده یکی از هنرجویان این آموزشگاه است که چند اثر هنری او در روی دیوار به نمایش گذاشته شده است.

او درباره اهمیت برگزاری این نمایشگاه گفت: «چنین رویدادهایی باعث ایجاد علاقه در بین هنرجویان می‌شود. هنر با روح و روان انسان رابطه مستقیم دارد و امیدوارم که با برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی بتوانیم باعث آشتی مردم با هنر شویم. هدف ما از تاسیس این آموزشگاه توانمندسازی دختران بعد از تعطیلی مکاتب بود.»

علیزاده تاکید کرد ‌که من از مسئولان می‌خواهم که با مشخص کردن شرایط، امکان ادامه تحصیل دختران را فراهم کنند.

دخترانی که آثار هنر‌ی‌شان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته‌اند، می‌گویند که انتظار دارند، ممنوعیت‌ها در برابر آموزش، تحصیل و کار زنان هرچه زودتر لغو شوند.

زینب قاسمی، یکی دیگر از هنرجویان این نمایشگاه خاطرنشان کرد: «باید به دختران اجازه تحصیل داده شود تا آنها به آرزوهایی که دارند، برسند. جوامع نیاز به قشر تحصیل کرده دارند و محرومیت دختران از تحصیل باعث می‌شود آنها بی‌سواد بمانند. ما می‌دانیم که زنان و دختران در ۲۰ سال گذشته دستاوردهای زیادی داشتند و جلوگیری از تحصیل آنها آسیب زیادی به این دستاوردها خواهد زد .»

بازدیدکنندگان این‌ نمایشگاه نیز از طالبان می‌خواهند ممنوعیت‌ها در برابر زنان و دختران را از میان بردارند.

آرزو صالحی که برای بازدید از آثار هنری این نمایشگاه به محل برگزاری آن آمده نیز افزود: «هدف من از آمدن به این نمایشگاه دیدن درد دل مردم در قاب نقاشی بود. من از طالبان می‌خواهم مکاتب دخترانه باز کند تا ما برای رسیدن به آرزوهایمان تلاش کنیم.»

بشیر احمد، مدیر آموزشگاه هنری «نوای قلم» می‌گوید کوشیده است با برگزاری این نمایشگاه انگیزه را در میان جوانان افزایش دهد.

او تاکید کرد: «برگزاری این نمایشگاه باعث ایجاد علاقه در بین هنرجویان می‌شود. هنر با روح و روان انسان رابطه مستقیم دارد و امیدوارم که با برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی بتوانیم باعث آشتی مردم با هنر شویم. هدف ما از تاسیس این آموزشگاه توانمندسازی دختران بعد از تعطیلی مکاتب بود.»

من از مسئولان می‌خواهم که با مشخص کردن شرایط امکان ادامه تحصیل دختران را فراهم کنند.

این نمایشگاه درحالی برگزار شده است که جوانان می‌گویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت، و وضع ممنوعیت‌ها از سوی طالبان، آنها انگیزه خود را برای کارهای هنری را از دست داده‌اند.