افغانستان

کرن دکر: گزینه‌ی به رسمیت شناختن طالبان روی میز امریکا نیست

کرن دکر، سرپرست نمایندگی امریکا در افغانستان، در یک مصاحبه‌ی اختصاصی با تلویزیون آمو گفت که گزینه‌ی به رسمیت شناختن طالبان روی میز امریکا نیست.

خانم دکر گفت: «مطمئنا برای ما گزینه به رسمیت شناختن روی میز نیست. ما این را به عنوان یک فرصت ارزیابی می‌بینیم.»

کرن دکر، در این مصاحبه تاکید کرد که پس از به قدرت رسیدن طالبان، تعهدات دوحه عمل نکرده خواستار تعامل با جهان نیستند.

به باور خانم دکر، اینکه‌ طالبان بتوانند در افغانستان یک حکومت مشروع داشته باشند، بستگی به شهروندان افغانستان و پذیرش و عدم پذیرش آنها دارد.

او افزود که از زمان تسلط طالبان در افغانستان اقدامات هراس افگنی را شاهد بوده و تاکید کرد که وظیفه‌ی طالبان است تا به جامعه‌ی جهانی اطمینان از تبدیل نشدن افغانستان به پناهگاه امن تروریستان اطمینان دهند.

او گفت: «سوال کلی این است که آیا طالبان می‌توانند حکومت کنند یا نه؟ این بستگی به این دارد که آیا مردم به آنها مشروعیت می‌دهند یا نه؟ مردم افغانستان به آنها مشروعیت می‌دهند یا خیر و من فکر می‌کنم، تصمیماتی که آنها برای حذف نیمی از جمعیت از زندگی عمومی گرفته‌اند، به من نشان می‌دهد که به مردم افغانستان حق انتخاب در مورد آینده کشورشان داده نشده است.»

خانم دیگر تاکید کرد که اعلامیه‌ی اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان در افغانستان زیر اداره طالبان نشانگر آن است که جهان در مورد به رسمیت نشناختن طالبان وحدت نظر دارند.

او افزود که جامعه‌ی جهانی انتظار دارد شاهد نشانه‌‌های جدی تغییر از سوی طالبان باشند.

این مقام امریکایی تاکید کرد است که تصمیم‌های ۱۸ ماه گذشته طالبان، «تصمیم یک قدرت نیست که به دنبال عضویت در جامعه جهانی است.»

دکر گفت: «این‌ها گام‌هایی در جهت دور شدن از جامعه جهانی هستند و من فکر می‌کنم که اعلامیه‌ی آخر شورای امنیت ملل متحد نشان دهنده وحدت نظر جهان در مورد آنچه که طالبان باید انجام دهند، است. بنابراین، ما باید شاهد نشانه‌هایی از سوی آنان باشیم که بیانگر اراده‌ی جدی آنها برای تبدیل شدن به یک عضو جامعه جهانی است.»

پس از سقوط جمهوریت در افغانستان و تسلط طالبان در کشور، سفارت امریکا در افغانستان بسته و دفتر نمایندگی این کشور به رهبری کرن دکر به عنوان کاردار این سفارت در دوحه پایتخت کشور قطر ایجاد شد.

اکنون که نزدیک به ۲۰ ماه از تسلط طالبان در افغانستان می‌گذرد، دفتر نمایندگی امریکا برای افغانستان در دوحه‌ی قطر است.