افغانستان

به ستوه آمدن معلولان در بدخشان از تاخیر در پرداخت تنخواه‌شان

شماری از معلولان در بدخشان از تاخیر در پرداخت معاشات‌شان از سوی نهادهای مسوول در این ولایت به ستوه آمده‌اند.

آنان می‌گویند که طالبان از یک سو معاشات آنان را به نصف کاهش داده‌اند و از سوی دیگر با گذشت ماه‌ها تنخواه‌شان پرداخت نشده است.

محمد یکی از این معلولان است و برای پیدا کردن لقمه نانی برای خانواده‌اش خیاطی می‌کند با انتقاد از طالبان درباره عدم پرداخت تنخواه معلولان می‌گوید: «در دوره جمهوریت در یک‌سال ۶۰ هزار افغانی برای ما معاش می‌دادند اما طالبان آن را به ۳۰ هزار کاهش داده است.»

شماری دیگر از معلولان می‌گویند که ریاست شهدا و معلولان این ولایت آنان را برای گرفتن تنخواه ثبت نام نمی‌کند و بيشتر به خویشاوندان خود امتیاز می‌دهند.

جلال در این باره گفت: «بیش از ۱۰ بار رفتم خود را ثبت نام کنم؛ اما قبول نکردند و بهانه می‌کنند. تا واسطه نباشد کار نمی‌شود.»

در همين حال‌، میر دولت یاری، رییس شهدا و معلولان طالبان بدخشان می‌گوید که به دلیل کمبود بودجه تنخواه شش ماهه و یکساله شماری معلولان پرداخت نشده و هر زمان که معاشات از سوی مرکز فرستاده شود تمخواه معلولان را پرداخت می‌کنند.

رییس شهدا و معلولان طالبان در بدخشان درباره کاهش پرداخت تنخواه معلولان می‌گوید؛ کسانی که اعضای بدن شان قطع نباشد و معلول سطحی باشند واجد شرایط گرفتن معاش نیستند و یا تنخواه کم دریافت می‌کنند.

او هر نوع واسطه‌ را در اداره کارشان رد می‌کند.

براساس آمار رياست شهدا و معلولان طالبان در بدخشان نزدیک به ۵ هزار معلول در این ولایت زندگی می‌کنند.