افغانستان

وزیر خارجه روسیه: برای دست‌یابی به یک حکومت فراگیر در افغانستان راه درازی در پیش است

در نشست دو روزه سمرقند نشست وزیر خارجه طالبان بیشتر در تلاش کسب همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی این هفت کشور همسایه بود. اما کشور های منطقه و همسایه افغانستان نیز خواست های خودشان را داشتند.

وزیر خارجه روسیه پس از پایان دومین و واپسین روز این نشست، بر ایجاد یک حکومت فراگیر تاکید کرد و خواهان افزوده شدن اقوام غیر پشتون که از لحاظ سیاسی با طالبان هم‌سو نیستند، شد.

او افزود: «هنوز برای ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان راه درازی در پیش است. طالبان دولت شان را تشکیل شده از ازبیک ها، تاجیک ها و هزاره ها می دانند، اما در اصل این اقوام از رهگذر سیاسی با گروه طالبان هم فکر هستند».

در نشست سمرقند وزیران خارجه ازبیکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، روسیه، چین، ایران و پاکستان حضور داشتند.

ظاهرا برخلاف انتظار طالبان، در این نشست تمامی طرف‌ها فعالیت های گروه های هراس افگن در افغانستان به شمول داعش شاخه خراسان، القاعده و جنبش اسلامی ترکستان شرقی را تهدیدی برای امنیت منطقه و جهان دانستند.

ویس ناصری، فعال سیاسی به آمو گفت«خواست جهان در سمرقند رعایت حقوق بشر، تشکیل حکومت فراگیر ملی، قطع رابطه طالبان با گروه های تروریستی و تشکیل حکومت فراگیر و مشروع که نمایندگی از مردم کند و پایان دادن به این که افغانستان تهدید به منطقه و صدور خشونت و تروریزم به منطقه نیست، که طالبان به این موارد پابند نیستند»

اما وزیر خارجه ایران گفته است که نگرانی های طالبان را در باره “زمینه های شرعی لازم” برای آموزش و کار زنان قابل “درک” می داند و حتا از چگونگی برخورد طالبان در برابر داعش شاخه خراسان به خوبی یاد کرده است.

طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی به آمو گفت« اکثر طالبان فکر میکنند که در چهار پنچ نشست دیگر همانند سمرقند اشتراک کنند از سوی کشور های منطقه به رسمیت شناخته میشوند اما تمامی کشور های منطقه تابع سازمان کشور های اسلامی استند که تاکنون این سازمان طالبان را به رسمیت نشناخته اند.»

تلاش برای کسب حمایت کشورهای منطقه از به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان، ظاهراً مهم‌ترین هدف امیر خان متقی در این نشست بود. او بر تعامل بیشتر این کشور ها با حکومت طالبان تاکید کرده است.

اما در یک تصویر کلی، ایجاد حکومت فراگیر، حق کار و آموزش زنان، مبارزه جدی در برابر گروه های هراس افگن از درشت ترین مواردی بودند که شرکت کنندگان این نشست بر آن توافق دیدگاه داشتند.

مواردی که با استقبال مخالفان سیاسی ونظامی طالبان، رو به رو شده است.

جبهه مقاومت ملی از توافق اشتراک کنندگان نشست سمرقند روی ایجاد حکومت فراگیر، استقبال کرده است.

آقای نظری نگاشته است«ما از اعلامیه نشست سمرقند که بر نیاز مهم مبارزه با هراس افگنی و ایجاد یک حکومت همه شمول در افغانستان تأکید کرده است به گرمی استقبال می کنیم».

اما این پرسش مهم است که چرا همسایه های افغانستان از حضور و فعالیت های گروه های هراس افگن در افغانستان هراس دارند؟

بسیاری از پژوهشگران امنیتی – نظامی به این باور اند که پاکستان از حضور تحریک طالبان پاکستانی افغانستان می ترسد، ایران از داعش شاخه خراسان و جندالله تشویش دارد، چین نمی خواهد که جنبش اسلامی ترکستان از افغانستان سر بلند کند، روسیه از داعش نگران است و تاجیکستان نیز جماعت النصار را در برابر امنیت خود اش یک تهدید می داند. این گروه‌های هراس افگن همه در خاک افغانستان پناه گرفته اند.

از همین رو تمامی این کشور ها تهدید های برخاسته از فعالیت های این گروه ها را در افغانستان جدی می دانند.

انتظار می رود که دور بعدی این نشست یک سال بعد در عشق آباد برگزار شود.