جهان

مخالفت گسترده فرانسوی‌ها با افزایش دو ساله سن بازنشستگی

در دو ماه گذشته در برابر اصلاحات پیشنهادی دولت مکرون در قانون بازنشستگی ایستاده‌اند.

مردم فرانسه می‌‌گویند که با افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال مخالف هستند.

کارمندان شهرداری پاریس در بخش پاک کاری شهر روز پنجشنبه اعتصاب کاری شان را از سر گرفتند.

انتظار می‌رود که کارمندان پالایشگاه‌ها و آموزگاران نیز به جمع معترضان بپیوندند.

این در حالی است که اکثریت مردم با اصلاحات قوانین بازنشستگی از سوی امانوئل مکرون رییس جمهور این کشور، مخالف هستند.

معترضان از ورود موترهای زباله به مرکز زباله سوز در نزدیکی این شهر جلوگیری کردند.

لویک جفروتین یکی از معترضان گفت: «در حال حاضر، ما در ۶۲ سالگی بازنشسته می‌شویم. امانوئل مکرون از ما می‌خواهد در ۶۴ سالگی بازنشسته شویم او از ما می‌خواهد که دو سال دیگر کار کنیم که قابل قبول نیست. زیرا سیستم بازنشستگی پایدار است، تمویل می‌شود، کارایی دارد. بنابراین، به همین دلیل است که اکثر فرانسوی‌ها، هشت نفر از ۱۰ نفر، این حمله علیه بازنشستگی را رد می‌کنند.»

این در حالی است که قرار است روز جمعه درباره اصلاحات جدید در قوانین بازنشستگی در شورای قانون اساسی فرانسه، رای گیری شود.

اگر این شورا، به این قانون چراغ سبز نشان بدهد، دولت مکرون با وجود هشدارها حق خواهد داشت که این قانون را به گونه رسمی نافذ کند. انتظار می رود که با رای شورای قانون اساسی اعتراضات گسترده در شهرهای فرانسه پایان یابد.