افغانستان

تنش لفظی میان خبرنگاران و مسولان وزارت صحت عامه طالبان در قندز

شماری از خبرنگاران در قندز از مشاجره لفظی با مسولان وزارت صحت عامه طالبان خبر می‌دهند.

این خبرنگاران می‌گویند در حالی که مسوولان صحی طالبان در ولایت قندز آزمون فارغان انستیتوت خصوصی علوم صحی را  برگزار کردند اما خبرنگاران این برنامه را پوشش ندادند.

این خبرنگاران می‌گویند مسوولان صحی طالبان در قندز به روز دو شنبه که آزمون فارغان دختران انستیتوت خصوصی علوم صحی را برگذار کرده بودند، به رسانه های که با دعوت نامه خبری به پوشش این برنامه آمده بودند، اجاززه پوشش این برنامه را ندادند. به گفته این خبرنگاران در دومین روز برگزاری این آزمون به روز سه شنبه که از پسران امتحان گرفته میشد، خبرنگاران با بدرفتاری قرار گرفتند.

خبرنگاران می‌گویند مسوولان صحی طالبان در این برنامه هیاتی به رهبری قاضی پامیر صاحب زاده ریس انستیتوت های خصوصی وزارت صحت عامه طالبان از خبرنگاران می خواستند آمار شرکت کننده گان این آزمون را باید «کمتر» از شمار حاضران در امتحان اعلام کنند اما خبرنگاران با این خواست طالبان مخالفت کردند که باعث تنش لفظی میان خبرنگاران و مسوولان صحی شد و  خبرنگاران توهین و تحقیر شدند.

قاضی پامیر صاحب زاده ریس انستیتوت های خصوصی وزارت صحت عامه طالبان گفت:«اگر ارقام دقیق که خیلی زیاد است اعلان کنید ما زیر سوال می رویم و نمی توانیم زمینه کار را برای شان فرهم کنیم پس باید ارقام کمتر ره در گزارش های تان نوشته کنید.»

به گفته این خبرنگاران، مسوولان طالبان می گفتند اگر آمار درست این شرکت کنندگان را اعلام کنند، سپس این فارغان بیکار خواهند ماند و رهبری طالبان انتقاد خواهند شد.

خبرنگاران می گویند که به همین دلیل با اعتراض از پوشش این برنامه منصرف شدند و محل را ترک کردند.

این خبرنگاران از مسولان طالبان می خواهند زمانی که خبرنگاران را در برنامه‌ای دعوت می‌کنند، باید با احترام کامل با آنان برخورد شود و مسولان نباید از ارایه اطلاعات خودداری کنند.

به گفته این خبرنگاران، ۴۰۰ دختر و ۸۰۰ پسر در این دو روز این آزمون را سپری کردند.