افغانستان

ملل متحد: ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان پذیرفتنی نیست

دفتر ملل متحد در افغانستان در بیانیه‌ای تصیم رهبران طالبان را درباره ممنوعیت کار زنان در افغانستان به شدت نکوهش کرده است.

در بیانیه‌ آمده است که مسوولان طالبان به این دفتر اطلاع داده اند که هیچ زنی اجازه کار برای ملل متحد در افغانستان را ندارد و این دستور باید «فورا» عملی شود.

ملل متحد می‌گوید که این تصمیم طالبان تجدید تصمیم‌شان درباره ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی است.

به گفته ملل متحد، پیش از این چندین کارمند زن در ملل متحد با آزار و اذیت، ارعاب و بازداشت رو به رو شده اند؛ بنابراین ملل متحد به همه کامندان افغانستان خود دستور داده است که تا اطلاع بعدی به این دفتر گزارش ندهند.

این نهاد گفته است که این ممنوعیت بر اساس قوانین بین المللی غیرقانونی است و ملل متحد آنرا پذیرفته نمی‌تواند.

این سازمان تأکید کرد: «این نقض بی‌نظیر حقوق زنان، نقض آشکار اصول بشردوستانه، و نقض قوانین بین‌المللی در مورد امتیازات و مصونیت‌های سازمان ملل، از جمله قوانینی است که به همه کارکنان سازمان ملل تعمیم داده شده است».

در بیانیه آمده است که ممنوعیت زنان از کار به دستور طالبان بر تعامل جامعه جهانی با افغانستان و توانایی ملل متحد برای حمایت از مردم در شرایطی که آنها یک بحران انسانی بی‌پیشنه را تجربه می‌کنند، تأثیر بیشتری خواهد گذاشت.

ملل متحد می گوید که بیش از ۲۸ میلیون تن از شهروندان افغانستان برای زنده ماندن به کمک های نجات نیاز دارند.

این نهاد گفته است که از این میان ۲۰ میلیون تن از امنیت غذایی رنج می برند که شش میلیون تن از آنان یک قدم با قحطی فاصله دارند.

رزا اوتونبایوا فرستاده ویژه دبیرکل ملل متحد به افغانستان گفته است «در تاریخ سازمان ملل متحد، هیچ رژیم دیگری هرگز سعی نکرده زنان را از کار کردن در سازمان منع کند فقط به دلیل زن بودن. این تصمیم بیانگر تجاوز به زنان، اصول اساسی سازمان ملل و قوانین بین‌المللی است.»

ملل متحد می‌گوید که در ۲۰ ماه گذشته، مقام‌های طالبان اقدام های محدودکننده یی را در برابر زنان و صادر کرده اند که به دنبال محدود کردن مشارکت آنها در تمام جنبه های زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بوده اند.

ملل متحد این ممنوعیت تازه را بر زنان، ویرانگر و ظالمانه می داند و نوشته است که این تصمیم طالبان عواقب سنگینی را برای شهروندان افغانستان خواهد داشت و این کشور را با خطر های اقتصادی، و انزوای بیشتر از جامعه جهانی قرار خواهد داد.