افغانستان

کرن دیکر: دادخواهی‌ها برای لغو فرمان‌های طالبان در باره زنان ادامه دارند

کرن دیکر کاردار سفارت امریکا برای افغانستان از تلاش‌ها برای لغو فرمان‌های طالبان در باره ممنوعیت زنان و دختران از آموزش، تحصیل و کار خبر می‌دهد.

بانو دیکر که در یک نشست با شماری از خبرنگاران زن افغانستان صحبت می‌کرد گفت که اعضای «گروه هماهنگی افغانستان» در نشستی یک هفته‌ای که در دبی برگزار شده بود، بار دیگر توافق کردند تا برای لغو فرمان‌های طالبان در مورد ممنوعیت زنان از آموزش، تحصیل و کار دادخواهی کنند.

او در این نشست خبری که به روز دو شنبه ۷ ماه حمل به گونه آنلاین برگزار شده بود، با نکوهش حمله به جان خبرنگاران در بلخ که به روز ۱۱ ماه مارچ در نشستی رخ داد، از کشته و زخمی شدن خبرنگاران در بلخ ابراز نگرانی کرد.

کاردار سفارت امریکا برای افغانستان می‌گوید در این نشست در باره چگونگی رساندن کمک‌های بشری به مردم افغانستان گفتگو شده است.

او تأکید کرد که این گروه هماهنگی افغانستان پیش از تسلط طالبان بر افغانستان ایجاد شده است و تا اکنون برای چگونگی کمک‌های بشری برای افغانستان کار کرده است.

بانو دیکر می‌گوید که شماری از دیپلمات‌ها به شمول شخصیت‌هایی از افغانستان در این نشست یک هفته‌ای در دبی دعوت شده بودند و یک بار دیگر بر چگونگی به میان آمدن یک میکانیزم شفاف برای رسانیدن کمک‌ها به نیازمندان گفتگو کردند.

وی بر ادامه این کمک ها تاکید می‌ورزد و می‌گوید که اعضای این گروه هماهنگی توافق کردند تا این کمک‌ها برای افغانستان ثابت بمانند.

این دیپلمات امریکایی به متکی بودن افغانستان به کمک‌های بیرونی، وجود فساد و خشک سالی در در حکومت پیشین اشاره می‌کند و می‌گوید که در ۱۸ ماه گذشته که طالبان بر افغانستان تسلط دارند به مشکلات افغانستان افزوده شده است.

کاردار سفارت امریکا برای افغانستان می‌گوید که امریکا تا کنون بیش از یک میلیارد دالر به افغانستان کمک‌های بشردوستانه انجام داده است که بیش از ۳۳۷ میلیون دالر آن از سوی وزارت امور خارجه و بیش از ۸۱۱ میلیون دالر نیز از سوی اداره توسعه‌یی امریکا به افغانستان انجان شده است.

به گفته او، این کمک‌ها بیشتر در بخش‌های بهداشت، سرپناه و ادغام مجدد انجام شده اند.