افغانستان

کمک ۲۱ میلیون دالری جاپان به افغانستان؛ ۱۸ میلیون مادر و کودک واکسین می‌شوند

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد از  کمک ۲۱ میلیون دالری جاپان به افغانستان خبر داده است. همچنین سفارت جاپان در افغانستان با تایید این خبر اعلام کرد که این کشور ۲۱ میلیون دالر برای واکسین مادران و کودکان و تهیه آشامیدنی به افغانستان کمک کرده است.

گفته می‌شود که یونیسف با این بودجه برای ۳۰ هزار نفر در چهار ولایت افغانستان آب آشامیدنی و برای ۱۸.۳ میلیون مادر و کودک در سراسر کشور واکسین فراهم می‌کند.

در حالی که بحران انسانی در افغانستان از زمان تسلط دوباره طالبان در کشور بیداد می‌کند، جاپان۱۸ میلیون دالر برای واکسیناسیون (سرخکان، تیتانوس، دیفتری، فلج اطفال و هپتایتB ) بیش از ۱۸ میلیون مادر و کودک و ۳.۶ میلیون دالر برای تهیه آب آشامیدنی و سیستم فاضلاب در مکاتب دولتی کمک کرده است.

مقامات یونیسف در این باره می‌گویند که پروژه‌های تهیه آب آشامیدنی و چاه‌های فاضلاب در غور، ارزگان، زابل و پکیتیکا که از محروم‌ترین ولایت‌های افغانستان استند، اجرا خواهد شد.

سفیر جاپاندر افغانستان می‌گوید: «در ادامه کمک‌های کشور جاپان به افغانستان در بخش صحت، تغذیه و آموزش ما امیدواریم که این کمک‌ها برای سالم ماندن مادران، کودکان و تقویت بهداشت در مکاتب مفید باشد.»

معاون نماینده یونیسف در افغانستان نیز در این باره خاطرنشان کرد: «این حمایت از سوی دولت جاپان نه تنها به تقویت ایمنی مادران و کودکان کمک می‌کند، بلکه بهداشت و تهیه آب آشامیدنی در مکاتب را نیز بهبود می‌بخشد.»

از زمان بازگشت طالبان به قدرت، دولت جاپان در بهبود شرایط زندگی زنان و کودکان که هم اکنون آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند، کمک کرده است.

جاپان به عنوان یک همکار و شریک دوستانه، همیشه در کنار مردم افغانستان ایستاده و در دو دهه گذشته از برنامه‌های آموزش، تغذیه، صحت بهداشت و غیره حمایت کرده است.