جهان

مهار آتش سوزی در جنگل‌های اسپانیا؛ هزاران هکتار جنگل سوخت

آتش سوزی در جنگل‌های شرق اسپانیا پس از چهار روز تلاش آتشنشان‌ها فروکش کرد.

به گفته خدمات اضطراری اسپانیا، بیش از ۵۰۰ آتش‌نشان با حمایت ۲۰ هواپیما و بالگرد در این عملیات نقش داشتند و از چهار روز بدینسو در نزدیکی روستای «ویلانووا دی ویور» در منطقه «والنسیا» مشغول مهار آتش سوزی بودند.

مقامات اسپانیایی گفته‌اند که در این آتش سوزی بیش از ۴هزار هکتار جنگل نابود و ۱۷۰۰ روستایی نیز مجبور به ترک خانه‌هایشان شده‌اند.

در همین حال ساکنان محلی روز یکشنبه از آغاز بادهای شدید ابراز نگرانی کرده و گفتند که این امر می‌تواند تلاش‌ها برای خاموش کردن آتش را دشوار کند.

آنتونیو دِوِسا، ۵۴ ساله از باشندگان محل در این باره گفت: «باد بدترین چیز برای آتش است. به نظر می‌رسد، امروز صبح فروکش کرده است. اما هنوز شعله‌های آتش در اینجا وجود دارد. بنابراین ما کمی نگران هستیم که وضعیت باد تغییر کند و اوضاع پیچیده‌تر شود. امیدوارم اینطور نباشد.»

رویترز گزارش داده است که پس از فروکش کردن آتش، حدود ۲۰۰ نفر از ساکنان منطقه «آراگون» روز یکشنبه اجازه یافتند تا به خانه‌هایشان بازگردند.

این در حالی است که زمستان خشک غیرعادی در بخش‌هایی از جنوب اروپا، نگرانی‌ها در مورد تکرار آتش سوزی سال گذشته افزایش داده است.

بر اساس آمار کمیسیون اروپا، سال گذشته حدود ۷۸۵ هزار هکتار جنگل در اروپا در نتیجه آتش سوزی نابود شد.

این نهاد همچنان افزوده است که سال گذشته ۴۹۳ آتش سوزی در اسپانیا رخ داد که در نتیجه ۳۰۷ هزار هکتار زمین را از بین برد.