بازرگانی

چند خبر مهم اقتصادی روز

از کمک برنامه جهانی غذا به ۲۴ میلیون شهروند افغانستان تا افزایش ۴۰ درصدی حجم بازرگانی افغانستان و روسیه را در این بسته خبری بخوانید.

بیش از یک هزار موتر کالاهای بازرگانی و ترانزیتی در سرک نو بگرام و قره باغ متوقف مانده‌اند.

اتاق زراعت و مالداری طالبان می‌گوید که بیشتر این موترها حامل سبزی و میوه استند و بار آنها به علت توقف طولانی فاسد می‌شوند.

این موترهای باربری انتظار نوبت برای عبور از تونل سالنگ را می‌کشند و از یک ماه به اینسو با این مشکل روبرو شده‌اند.

یک عضو اتاق زراعت و مالداری می‌گوید که موترهای حامل کالاهای بازرگانی و ترانزیتی برای عبور از سالنگ ده روز انتظار می‌مانند و این مساله به‌گونه‌ی جدی به بازرگانان آسیب رسانده است.

برنامه جهانی غذا به ۲۴ میلیون شهروند افغانستان کمک کرده است

برنامه جهانی غذا در سال ۲۰۲۲ میلادی کمک غذایی و غیرغذایی انجام داده است.

بربنیاد گزارش تازه برنامه جهانی غذا از ماه جنوری تا دسمبر سال ۲۰۲۲ میلادی، بیشتر از ۲۴ میلیون تن از کمک‌های این نهاد بهره‌مند شده‌اند.

آمارهای رسمی برنامه جهانی غذا نشان می‌دهد که در این مدت، بیش از یک میلیون تن مواد غذایی و بیش از ۳۲۵ میلیون دالر کمک به شهروندان کشور توزیع شده است.

افزایش ۴۰ درصدی حجم بازرگانی افغانستان و روسیه

مقامات روسیه می‌گویند که علاقمند سرمایه گذاری در بخش انرژی افغانستان است.

دیمیتری ژیرنوف، سفیر روسیه در افغانستان می‌گوید که بازرگانان جمهوری تاتارستان تفاهم‌نامه‌ا‌ی را درباره توسعه برق حرارتی زغال‌سنگ در افغانستان با طالبان امضا کرده‌اند.

خبرگزاری تاس از قول آقای ژیرنوف نوشته است که بازرگانان روسی نیز ممکن است در نوسازی تونل سالنگ شرکت کنند.

این دیپلومات روسی آمار داده است که حجم بازرگانی بین روسیه و افغانستان در یک سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است.

۲۰ هزار تُن نفت خام آمو دریا به داوطلبی سپرده شد

وزارت معادن و پترولیم طالبان ۲۰ هزار تن نفت خام بلاک قشقری و هفت هزار تن نفت خام انگوت حوزه نفتی آمو دریا را به داوطلبی گذاشته است.

سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان در مراسم این داوطلبی گفت که تمام شرکت‌ها در این داوطلبی از داخل افغانستان استند و انتظار می رود که روند پروسس آن نیز در داخل کشور انجام شود.

نزدیک به دو ماه پیش، طالبان قرارداد حوزه نفتی آمو دریا را به شرکت ملی نفت چین واگذار کردند.

این حوزه نفتی در ولایت های فاریاب و سرپل موقعیت دارند.