بازرگانی

نمایش‌گاه ابریشم؛ روزنه‌ی امید برای بانوان بازرگان

با وجود سخت‌گیری‌های شدید طالبان برضد فعالیت‌های اجتماعی زنان در افغانستان، اتاق تجارت و صنایع زنان، نمایش‌گاه ویژه‌ی صنایع دستی بانوان را در کابل برگزار کرده‌است.

در این نمایش‌گاه که زیر نام «ابریشم» برای دو روز برگزار شده بود، ۲۲۰ تن از زنان بازرگان از سراسر افغانستان اشتراک کرده‌اند.

فریبا نوری، یکی از برگزار کنندگان این نمایش‌گاه می‌گوید که هدف از برگزاری این نمایش‌گاه زنانه در وضعیت کنونی، تشویق زنان به خودبسندگی و زمینه سازی برای کار است؛ زیرا آنان بیش‌تر از هر زمان دیگری نیاز به کار و استقلال مالي دارند.

سحر نوری ۱۸ ساله یکی از اشتراک کنندگان این نمایش‌گاه است. او غذاها و شیرینی‌های خانگی را که دست‌ پخت او و مادرش است، به این نمایش‌گاه آورده‌است.

سحر تازه از مکتب فراغت یافته بود که نظام جمهوریت سقوط کرد و نتوانست به دانشگاه برود. او برای آنکه چرخ زندگی شان بچرخد، هرماه مادر و خواهرش در خانه شیرینی و غذای خانگی درست می‌کنند و به صورت آنلاین سفارش می‌گیرند و سپس آنها را برای مشتریان شان می‌فرستند.

سحر می‌گوید: « برای اولین بار است که در چنین نمایش‌گاهی اشتراک می‌کنم و خوش‌حالم که توانستم طعمِ دست پخت مادرم را با دیگران شریک کنم.»

مسؤولان برگزاری این نمایش‌گاه که به همکاری میکانیزم صدای مردم و اتاق تجارت زنان برگزار شده‌است، می‌گویند که هدف از برگزاری آن، تشویق زنانی است که در یک‌سال پسین کاروبار کوچکی را راه‌اندازی کرده‌اند.

در حاشیه‌ی برگزاری این نمایش‌گاه، میزگرد آموزشی شیوه‌های سرمایه گذاری‌های کوچک برای زنان نیز برگزار شد تا این زنان بتوانند تشبثات کوچک شان را رونق دهند.

نوریه امیری، از ولایت بامیان به کابل آمده و در این نمایش‌گاه قالیچه‌های دست ساخت زنان بامیانی را با خودش آورده‌است. او می‌گوید که چندین ماه انتظار کشید تا در چنین برنامه‌ای، هنرِ دستان زنان این ولایت را به کابل بیاورد.

امیری می‌افزاید، در بیش‌تر ولایت‌های افغانستان زنان بسیار محروم اند و فعالیت‌های اجتماعی و زمینه‌ی کار و اشتغال‌زایی برای آنها کم‌تر فراهم می‌شود.

این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن دوباره‌ی طالبان در کشور، تمامی زنان و دختران از آموزش و کار منع شده‌اند.