افغانستان

قاضی فدرال خواست خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر را برای تعلیق تصمیمش رّد کرد

یک قاضی فدرال امریکا می‌گوید که بازماندگان حمله‌های ۱۱ سپتمبر نمی‌توانند تصمیم امریکا را درباره‌ی توقیف دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان لغو کنند.

جورج دانیلز می‌گوید که درخواست خانواده‌های قربانیان حمله‌های یازدهم سپتامبر را درباره‌ی تعلیق تصمیمش برای پرداخت غرامت به این قربانیان از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را رّد کرده‌است.

رویترز گزارش داده‌است که این خانواده‌ها که بیش از ۱۰ هزار نفر را در بر می‌گیرد، از قاضی فدرال امریکا خواسته‌اند که تصمیم ۲۱ فبروری خود را درباره‌ی توقیف دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان متوقف کند.

جورج دانیلز، قاضی فدرال امریکا روز جمعه درخواست خانواده‌های قربانیان حمله‌های ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را رّد کرد.

این خانواده‌ها خواستار تعلیق تصمیم این قاضی فدرال امریکا شده بودند تا سه و نیم میلیارد دالر دارایی بانک مرکزی افغانستان به خانواده‌های قربانیان اختصاص یابد.

جورج دانیلز گفته‌است که خانواده‌های قربانیان ۱۱سپتامبر مستحق میلیون‌ها دالر از دارایی‌های منجمد شده‌ی بانک مرکزی افغانستان زیر نام دریافت جُبران خساره نیستند.

جورج دانیلز گفت: «بعید است که درخواست این خانواده‌ها به نتیجه برسد، به دلیل فرمان اجرایی رییس جمهور بایدن در ۳ فبروری در مورد بحران انسانی افغانستان که مسدود شدن دارایی‌ها را تا یک سال تمدید کرد.»

روز سه شنبه‌ی هفته‌ی گذشته قاضی فدرال امریکا درخواست پرداخت غرامت به خانواده‌ها را رّد کرده است که پس از آن خانواده‌های قربانیان خواستار تعلیق این تصمیم وی شدند.

سیّر قریشی، تحلیل‌گر مسایل اقتصادی می‌گوید که باید سه و نیم میلیارد دالر دارایی‌های باقی مانده‌ی افغانستان نیز به ُصندوق امانی افغانستان در سویس انتقال یابد.

قریشی می‌افزاید: «باید همان قسمی که ۳٫۵ میلیارد دارایی در صندوق امانی افغانستان انتقال کرده‌است، ۳٫۵ میلیارد دیگر هم انتقال داده شود؛ ‌اما این درحالی است که بعضی از نگرانی‌هایی را که ایالات متحد امریکا و جامعه‌ی جهانی در قبال به رسمیت شناختن امارت اسلامی (اداره‌) طالبان و یک تعداد از افراد بلند رتبه‌ی طالبان که هنوز هم در لیست سیاه هستند، دارد.»

او ادامه داد: «وقتی که سرنوشت دولت افغانستان تعیین شد، بعد از آن این پول‌ها دوباره باید به مردم افغانستان برگردد؛ چرا که این دارایی‌ها مربوط به مردم افغانستان می‌شود.»

بانک مرکزی زیر اداره‌ی طالبان از تصمیم جورج دانیلز قاضی فدرال امریکا درباره‌ی رّد پراخت غرامت از دارایی‌های افغانستان به بازماندگان قربانیان حمله‌های یازدهم سپتامبر استقبال کرده‌است.

این بانک به روز چهارشنبه در آگهی‌نامه‌ای گفته‌است: «ذخایر ارزی افغانستان، دارایی‌ مردم افغانستان است که به منظور ثبات پولی، تقویت سیستم مالی و تسهیل تجارت با جهان از آن استفاده می‌شود.»

این درحالی‌ است که روز سه‌شنبه جورج دانیلز، قاضی فدرال امریکا گفته‌است که از نظر حقوقی طالبان را نمی‌توان «حکومتِ مشروع» افغانستان دانست و دارایی بانک مرکزی متعلق به آنان نیست.