افغانستان

ملا یعقوب: فضای افغانستان اشغال است

ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان پنجشنبه ۴ حوت در سخنرانی‌اش در مراسم فراغت دانشجویان افسران این گروه گفت که «فضای افغانستان اشغال است» و آنان این وضعیت را می‌بینند اما امکانات جلوگیری آن را ندارند.

او همچنان بر نیاز داشتن تجهیزات نظامی و سلاح‌ها و نیز مبارزه و حفظ نظام «توسط قلم» نیز تأکید کرد.

او افزود: «امروز همه بر سر ما گردش می‌کنند و فضای ما و شما اشغال است. من هم با چشمانم به آن می‌بینم. و شما هم به آن می‌بینید. وزیران، فرماندهان، مسوولان قول اردوها، جنرالان، همه به آسمامی‌بینند اما چیزی در توان آنان نیست.»

او می افزود: «دنیا را میبینیم که قدرت زیادی دارند وقتی به آسمان مینگریم هواپیماها برحریم ما پرواز میکنند چیزی درتوان مانیست دربرخی موارد عاجز میشویم که چیزی ازدست ما برنمی آید درجهان میبینیم که خیلی کشورها توانایی های نظامی وامکانات دارند، این کشورها بجای اینکه مارا آموزش بدهند تفنگ ساخته شده را دراختیار ما قرارمیدهند.»

این مقام طالبان به افراد این گروه گفت که از کسی «کورکورانه» اطاعت نکنند.

او بی آن که ازکسی نام ببرد گفت: «خداوند برای ما عقل وفکر داده است ومارا مکلف کرده است تا باچشمان بسته ازهیچ کسی اطاعت نکنیم حتی ازمن کورکورانه نباید اطاعت شود.»

وزیر دفاع طالبان در حالی این سخنان را ابراز می کند که از برخی اختلاف ها میان رهبران طالبان سخن گفته می شود.

ملا یعقوب گفت: «خداوند برای ما عقل داده است فکر داده است مارا مکلف ساخته است باچشمان بسته ازهیچ کس اطاعت نکنیم اطاعت ازمن نباید به چشمان بسته شود، باید دیده شود که این کیست؟ وچه کارنامه ی دارد؟ وحالا چه فکر وچه اراده دارد؟»

در حالی که طالبان به دستور ملا هبت الله رهبر این گروه دختران بالاتر از صنف ششم را خانه نشین کرده اند و تمامی دانشگاه ها را به روی دختران بسته اند، این وزیر کابینه طالبان که فرزند نخستین رهبر طالبان نیز است، از ارزش علم و تحصیل سخن می زند و می گوید« درکنار این که مبارزه ما مسلحانه است وقت آن است که قلم را نیز دردست بگیریم ازراه تحصیل به وطن خدمت کنیم .»

پیش از این چندین بار از پرواز هواپیما های خارجی بر حریم فضایی افغانستان خبر داده شده است. ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده نیز در نتیجه حمله هواپیما های بی سرنشین نیرو های امریکایی در کابل کشته شد. کشته شدن ایمن الظواهری در نتیجه این حمله هوایی با واکنش های تند طالبان رو به رو شد،طالبان این حمله را « نقض حریم هوایی» گفته بودند.

این بارنخست نیست که مقام های ارشد طالبان به گونه کنایه آمیز از رهبرشان انتقاد میکنند، پیش از این سراج الدین حقانی مسوول شبکه حقانی و وزیر امور داخله طالبان که ازتندرو ترین اعضای شاخه طالبان شمرده میشود در سخنرانی در ولایت خوست نیز بی آن که نامی از کسی ببرد، از « انحصار قدرت » سخن گفت.

برخی مقام های دیگر طالبان نیز گاه گاه به گونه ی از تصامیم رهبرشان انتقاد کرده اند.

برخی تحلیل‌گران سیاسی می گویند که اختلاف های درونی طالبان ناشی ازتقسیم قدرت است واین که ملا هبت الله رهبر این گروه قدرت را درانحصارخویش گرفته است و تصمیم های سخت گیرانه یی داشته است و نیز عزل ونصب های را انجام داده است ، نارضایتی های را در میان رهبری این گروه به میان آورده است.

گفته می شود که ظاهرن طالبان به چند دسته تقسیم شده اند، شبکه حقانی که از تندروترین شاخه طالبان به شمار میرود با ملایعقوب مجاهد که قبلا اختلاف های شدیدی داشتند اکنون برای جبهه گیری در برابر ملاهبت الله روابط تناتنگی برقرار کرده اند، و در مواردی اختلاف های شدیدی میان شبکه حقانی به رهبری سراج الدین حقانی و رهبرگروه طالبان وجود دارد.

ملا هبت الله آخندزاده رهبرگروه طالبان با ایجاد شورای علما درقندهار که مسوولیت آن را خودش دارد، بخش بزرگی از صلاحیت ها وتصمیم گیری ها را به این شورا واگذار کرده است. به گفته آگاهان مسایل سیاسی ظاهرا انحصار قدرت وتصمیم های سخت گیرانه ملاهبت الله وشورای علمای قندهار حوصله افراد کلیدی طالبان را به سر آورده است.