افغانستان

شماری از مهاجران افغانستان در پاکستان تمدید دو ماه کارت‌های اعتباری خود را بسنده نمی‌دانند

شماری از مهاجران افغانستان در پاکستان تمدید اقامت مهاجران دارای کارت ثبت احوال یا «پی او آر» برای دو ماه را از سوی اسلام آباد انتقاد می‌کنند و تاکید می‌ورزند که پس از سال‌ها زندگی و سرمایه گذاری در این کشور، تمدید اقامت برای دو ماه بسنده نیست.

برخی از آگاهان باورمند هستند که رویکرد پاکستان در برابر مهاجران افغانستان، سیاسی‌ است و ادامه‌ای این روند پیوند‌های تاریخی-فرهنگی میان دو ملت را دگرگون خواهد ساخت.

سال‌های درازی‌ است که در پاکستان زندگی می‌کند، اما روند اخراج اجباری مهاجران آنان را بیشتر از هر وقت دیگر نسبت به زندگی بهتر ناامید ساخته است.

دیده می‌شود که این مهاجران از تصمیم پاکستان در کار تمدید اقامت مهاجرانِ دارای کارت ثبت احوال یا «پی او آر» برای دو ماه آینده راضی به نظر می‌رسد و نگران آینده شان هستند.

محمدعلی توانا، مهاجر افغانستان در پاکستان می‌گوید: «ما از این تصمیم پاکستان استقبال می‌کنیم اما دو ماه برای ما مهاجران خیلی کم است. ما سال‌ها در پاکستان زندگی و سرمایه گذاری کرده ایم، از پاکستان می‌خواهیم که مطابق قوانین بین‌المللی مهاجرت با ما رفتار کند.»

پاکستان به تازه‌گی اعلام کرده است که اقامت مهاجران افغانستان که کارت ثبت احوال یا پی او آر دارند را تا دو ماه دیگر، تمدید می‌کند. اما پس از تعیین این مهلت، تمامی شهروندان خارجی و دارندگان کارت ثبت احوال به گونه اجباری به کشور شان بازگرداننده خواهند شد.

برخی آگاهان اما باورمند هستند که رویکرد پاکستان و ایران در برابر مهاجران افغانستان ریشه در مسایل سیاسی دارد و تنها راه حل این ماجرا، راه اندازی گتفمان‌های دیپلماتیک با حضور داشت نهاد‌های جهانی‌ است.

آصفه ستانکزی، اگاه امور مهاجران گفته است: «یکی از راه حل‌های ممکن برای جلو گیری از اخراج اجباری مهاجران افغانستان از پاکستان، راه اندازی گفتمان‌های دیپلماتیک با حضور نهاد‌های بین المللی‌ است.»

پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، هزاران شهروند کشور بدلیل تهدیدات امنیتی، نبود کار و محرومیت زنان و دختران از درس و تحصیل ناگزیر به ترک کشور شدند که ایران و پاکستان دو کشور هم مرز با افغانستان، مقصد آنان بوده‌اند.

اکنون اما ایران و پاکستان رویکرد سخت‌گیرانه‌ای را در برابر مهاجران روی دست گرفته اند و باور ها این هستند که هر دو کشور از مهاجران افغانستان همچون یک ابزار کار می‌گیرند.

ویس ناصری، آگاه مسایل سیاسی در این رابطه می‌گوید: «ایران و پاکستان از مهاجران افغانستان به عنوان یک ابزار فشار استفاده می کنند. اکنون نیز مهاجران افغانستان در پاکستان از هیچ نوع حقوق برخودار نیستند و اسلام آباد از شهروندان افغانستان به عنوان ابزار سیاسی استفاده می‌کند.»

این درحالی‌ست که وزارت مهاجران طالبان در خبرنامه‌ی گفته است که در دو روز گذشته پاکستان و ایران بیش از ۲هزارو۸۰۰ مهاجر افغانستان را اخراج کرده‌اند. در خبرنامه‌ای طالبان آمده است که در میان اخراج شدگان بیست و سه زندانی آزاد شده از زندان‌های پاکستان نیز شامل‌اند.