بازرگانی

طالبان کار ساخت بخش ناتمام پروژه بند پاشدان ولایت هرات را افتتاح کردند

طالبان روز یکشنبه در مراسمی در ولایت هرات کار ساخت بخش ناتمام پروژه بند پاشدان هرات را افتتاح کردند.

بند پاشدان در ولسوالی کرخ ولایت هرات موقعیت دارد. این بند، با ذخیرۀ ۴۵ میلیون مترمکعب آب، ظرفیت تولید دو میگاوات برق و آبیاری ۱۳هزار هکتار زمین کشاورزی را دارد. هزینۀ ابتدایی ساخت این بند ۱۱۷میلیون دالر گفته شده بود.

کار ساخت بند پاشدان در سال ۱۳۹۰هجری خورشیدی آغاز شد و قرار بود در جریان سه سال به بهره برداری سپرده شود، اما به علت‌های گوناگون کار این بند متوقف شد.

عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی طالبان در مراسمی به این مناسبت در ولایت هرات مدعی شد که آنان برای مدیریت منابع طبیعی در کنار سایر عرصه‌ها برای خودکفایی، پیشرفت اجتماعی و اقتصادی افغانستان دارد.

مقام‌های طالبان در این نشست گفتند که تمام بندهای افغانستان که کارهای آن‌ها تا هنوز باقیمانده ارزیابی وکاری‌های همه جانبه برای ساخت بر اساس کار‌ عملی آغاز شده است.