زنان

یک بانوی بامیانی، زمینه‌ی آموزش را برای ۸۰ دختر و پسر فراهم کرد

سکینه، بانویی است که از ۲ سال به این‌سو، زمینه‌ی آموزش را در بخش‌های زبان انگلیسی و مضامین مکتب برای ۸۰ تن که بیش‌تر آنها دختران هستند، فراهم کرده‌است.

این بانوی جوان که خودش دانش‌آموز مکتب بوده و پس از فرمان طالبان مبنی بر اجازه ندادن به دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، از آموزش بازمانده، خانه‌ی خود را به یک مرکز آموزشی تبدیل کرده‌است و در جریان روز، دانش‌آموزان زیادی برای آموزش به خانه‌ی او می‌آیند.

سکینه می‌گويد: «در این شرایط که فرصت آموزش برای بانوان محدود شده، ما تلاش کردیم که با راه‌اندازی مکتب خانگی به دختران کمک کنیم تا زمینه‌ی آموزش به‌گونه‌ای برای آنها فراهم شود.»

او از شاگردانی که توانایی اقتصادی بهتری دارند، ماهانه ۱۰۰ افغانی و از شاگردانی که خانواده‌های شان نادار هستند، ماهانه ۵۰ افغانی جمع‌آوری می‌کند و این پول را برای مکتبش هزینه می‌کند.

زهرا، یکی از آموزگاران این آموزش‌گاه خانگی می‌گوید: «در این شرایط، این‌گونه آموزش‌گاه‌ها، یکی از راه‌هایی است که زمینه‌ی آموزش دختران را فراهم می‌کند.»

وی از طالبان می‌خواهد که محدودیت‌هایی را که فرا راه آموزش بانوان وضع کرده‌اند، بردارند و به دختران اجازه دهند تا درس بخوانند.

حمیده، یکی دیگر از دانش‌آموزان این آموزش‌گاهِ خانگی است. او می‌گوید: «با اینکه اجازه‌ی رفتن به مکتب را ندارم؛ اما خوش‌حالم که می‌توانم در این آموزش‌گاه خانگی درس بخوانم. هرچند که مکتب خانگی جای مکاتب رسمی را نمی‌گیرد؛ اما از اینکه ما روحیه‌ی درس خواندن را از دست نداده‌ایم، خُرسندیم.»

سکینه می‌گوید که در این مکتب خانگی چهار آموزگار برای ۶۰ دختر و ۲۰ پسر، مضامین مکتب و زبان انگیسی را آموزش می‌دهند.

این درحالی است که مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان، روز گذشته سه شنبه ۳ حوت سالِ روان، دروازه‌ی مرکزهای آموزشی را در ولایت بامیان به روی دختران بستند.

شماری از دختران دانش‌آموز در بامیان می‌گویند که مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان نزدیک ساعت ۹ صبح روز گذشته به مرکز آموزشی«کوثرِ دانش» رفتند و دختران را به زور سلاح توهین و آنان را از صنف بیرون کردند.

منابع در بامیان می‌گویند که مرکز آموزشی کوثرِ دانش یک صنف ویژه‌ی ۲۰۰ نفری  آماده‌گی به آزمون کانکور برای دختران و پسران داشت و طالبان به همین صنف یورش بردند و دروازه‌ی این آموزش‌گاه را مُهر و لاک کردند.