افغانستان

پل سوخته به مرکز «کتاب‌خوانی خیابانی» مبدل شد

پل سوخته کابل، جایی که از چند سال بدینسو پناه‍‌گاهی برای معتادان مواد مخدر مبدل شده بود.

اکنون به نام پل خوشبختی نام گذاری شده و تلاش می شود تا این منطقه را به یک مرکز فرهنگی مبدل سازند.

این منطقه به روز یک شنبه ۳۰ ماه دلو گواه حضور ده ها تن از شهروندان کشور بود.

یک نهاد فرهنگی زیر اداره طالبان کتاب هایی را برای کسانی که در مراسم گشایش پل خوشبختی شرکت کرده بودند، کتاب توزیع کرد

شماری از باشندگان کابل از تغییر این منطقه به یک محل «کتاب خوانی خیابانی» خرسند استند، آنان می‌گویند بیشتر از بیست سال این مکان بنام “جهنم کابل” مشهور شده بود و روزانه جوانان زیادی را به کام مرگ میفرستاد.

امین خاطر، از فرهنگیان کابل که نمایشگاه کوچک کتاب را در این جا برگذار کرده است می‌گوید که با برگذاری همچو برنامه ها تلاش می‌کند تا جوانان را به کتاب خوانی تشویق کند.

این نمایشگاه کتاب خوانی به مدت دو روز برگزار شده که در آن کتاب های عقیدتی، فقهی، تاریخی، اقتصادی و طبی به نمایش گذاشته شده است.

علاقمندان می توانند مطالعه کنند و یا این کتاب ها را خریداری کنند.

پل سوخته…

زمانی این مکان شاهد تجمع بی شماری از معتادان مواد مخدر بود اما تلاش می شود این منطقه به یک محل کتاب خوانی و محیط معنوی مبدل شود.

پل سوخته شهر کابل سال‌ها پناه‌گاه معتادان و نام آشنا برای گردآمدن و خرید و فروش مواد مخدر بود.

اما پس از گردآوری معتادان از این زیر این پل، شماری از نهادهای فرهنگی و کتاب‌فروشان در این مکان گرد آمده اند.

خالد زدران، سخنگوی پولیس طالبان در کابل،میگوید « صد ها جوان معتاد را در شش ماه گذشته از اینجا بیرون کرده، و این مکان را پاک کاری کردند.»

در اوج محدودیت های روز افزون طالبان شماری از زنان نیز در میان این فرهنگیان حضور دارند.

مرضیه که در این مراسم فرهنگی حضور دارد می گوید “گاهی از سنگ گل می روید”

او گفت: «هر چند ممکن است ملیون ها افغانی خرچ صفایی پل سوخته شده باشد ولی دیگر زمانی که به ساحه پل سوخته میرسید، لازم نیست ماسک بزنید و دماغ تان را ببندید ، چونکه به جای بوی گند تریاک، شیشه، پودر وغیره؛ بوی عطر کتاب را حس می کنید.»

مسوولان طالبان می‌گویند که «تمام جرایم و کار های غير قانوني در همین مکان ها برنامه ریزی میشد پل سوخته از نگاه امنیتی برای مردم منطقه خطر ناک و آزار دهنده بود.»

شهروندان کشور می گویند که انتظار دارند از این محل همچون « مرکز کتاب خوانی خیابانی» استفاده شود و دوباره به پناه‌گاه معتادان و فروشنده گان مواد مخدر مبدل نشود.

به گفته طالبان در حدود ۱۰۰۰ تن از معتادان در پل سوخته بود باش داشتند که گرد آوری شده و به مرکز های درمان معتادان برده شده اند.