افغانستان

پاکستان مرز تورخم را به روی بیماران افغانستان بسته است

پاکستان یک‌بار دیگر و به دلایل نامعلوم مرز خود را به روی بیماران افغانستان بسته است.

این کشور تعهد سپرده بود که روزانه حدود صد بیماری را که ریاست صحت عامه طالبان در ننگرهار برایشان اجازه نامه صادر می‌کند تا برای درمان به پاکستان بروند از طریق مرز تورخم اجازه ورود بدهد.

اما از یک هفته بدین سو پاکستان دروازه تورخم را به صورت کلی حتی برای بیماران عاجل بسته است.

صابر از باشندگان ننگرهار است. او که به تازگی سند تاییدی انتقال بیمارش را به پاکستان از سوی مسئولان صحت عامه طالبان دریافت کرده است، می‌گوید که چهار شبانه‌روز را در مرز تورخم با مشکلات زیاد گذرانده تا بتواند بیمارش را به این کشور ببرد. اما مرزبانان پاکستان اجازه ورود به آنها را نداده است.

صابر در این باره گفت: «مادرم سخت بیمار است به مشکل و از طریق واسطه توانستم اجازه نامه بگیرم. چند شب را با مادر بیمارم به امید رفتن به پاکستان در مرز گذراندم، اما ماموران پاکستانی برایم اجازه ورود به خاکشان را ندادند و مجبور شدم با مادر بیمارم دوباره به خانه برگردم.»

او از آنهایی که قصد دارند بیماران شان برای تداوی به بیمارستان‌های پاکستان منتقل کنند، می‌خواهند که از رفتن به مرز تورخم خودداری کنند. چون اجازه ورود به پاکستان برای شان داده نمی‌شود.

پسر زرمینه بیمار است. او هم به امید رفتن به پاکستان و درمان پسرش چند شبی در مرز تورخم بوده است. اما طالبان به آنها اجازه ورود به خاک پاکستان را نداده است.

زرمینه می‌گوید: «هوای سرد مرز وضعیت بیماران را وخیم‌تر می‌کند. از مردم می‌خواهم که از رفتن به مرز تورخم منصرف شوند. چون به آنها اجازه ورود به خاک پاکستان داده نمی‌شود.»

در همین حال، سخنگوی صحت عامه طالبان نیز می‌پذیرد که پاکستان به دلایلی که روشن نیست از یک هفته بدین سو دروازه تورخم را به روی بیماران افغانستان بسته است.

او در ادامه افزود: «پاکستان در اوایل نیز به بهانه‌های مختلف دروازه تورخم را به روی بیماران می‌بست و این تعهد شکنی پاکستان را نشان می‌دهد.»

رحیمی می‌افزاید: «پاکستان در نخست نیز برای بیماران سیستم بایومتریک و همراهان بیمار را بهانه می‌کرد. ما نمی‌توانیم برخی از بیماران را تنها بفرستیم.»

سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان می‌گوید که تلاش دارند تا برای حل این مشکل چاره‌ای پیدا کنند.

روند انتقال بیماران افغانستات به پاکستان چگونه است؟

سخنگوی اداره صحت طالبان برای پاکستان در مورد چگونگی انتقال بیماران افغانستان به پاکستان می‌گویند که در نخست بیماران از تمامی ولایت‌ها در این ریاست ثبت می‌شوند و بعد از بررسی کمیسیون و معاینات دقیق مشخص می‌شود که کدام‌شان می‌توانند به پاکستان بروند.

مردم با انتقاد از حکومت‌های گذشته و فعلی (طالبان) می‌گویند که اگر حکومت‌ها برای ساخت بیمارستان‌های معیاری در کشور اقدام می‌کردند، اکنون مردم مجبور نبودند تا برای معالجه به بیرون از کشور بروند.

نور آغا از باشندگان ننگرهار می‌گوید که مشکل افغانستان با پاکستان در بیست سال دوره جمهوریت و نزدیک به دو سال اداره طالبان حل نشد، چه برسد به مشکل مردم.

او می‌افزاید: «اگر طالبان در کنار توجه به ساخت بیمارستان‌های معیاری در جلوگیری از خرید و فروش داروی بی‌کیفیت توجه کنند مردم مجبور نخواهند شد تا برای معالجه در مرز تورخم شب و روز را به دشواری بگذرانند.»

گفتنی است که با وجود اظهارنظر مقامات طالبان و پاکستان مشکلات بیماران در مرز تورخم حل نشده است.