افغانستان

طالبان صرافی را که از دزدی پولش به آنان شکایت کرده بود، زندانی کردند

شماری از باشندگان شهر پلخمری از افزایش دزدی‌های مسلحانه در این شهر ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که دزدان مسلح در یک هفته‌ی گذشته ۴۵ هزار دالر دو باشنده‌ی شهرِ پلخمری بغلان را دزدی کرده‌اند.

عبدالجلیل، یکی از صرافانِ شهر پلخمری به آمو گفت که دزدان مسلح، بامداد سه شنبه ۲۲ دلو ۳۰ هزار دالر امریکایی‌ را از دکان‌اش دزدی کرده‌اند.

او در ادامه می‌گوید که دزدان مسلح در حضور یکی از افراد طالبان که در این ساحه موظف شده است تا از دکان‌های صرافی مواظبت کند وارد دکانش شدند و پول‌هایش را با خود برده‌اند.

او می‌گوید تصویری را که کمره‌های امنیتی ثبت کرده ‌است، چهار فرد مسلح با شکستنِ قفل وارد دکانش شده‌اند و پول‌هایش را با خود ‌برند.

این صراف گفت که پس از این رویداد از سوی طالبان به نظارت خانه خواسته شده و از او تحقیق شده است.

به گفته عبدالجلیل طالبان او را متهم کرده‌اند که در دزدیدین پول خودش دست دارد.

او می‌گوید که پس از آنکه طالبان او را برده‌اند با پا در میانی صرفان از نزد آنان رها شده ‌است.

از سوی دیگر یکی از باشندگان دیگر شهر پلخمری، می‌گوید که در تاریخ ۲۰ دلو دزدان مسلح شب هنگام وارد خانه‌اش شدند و  ۱۵ هزار دالر او را با خود برده‌اند.

این باشنده پلخمری، گفت: «شب سه دزد مسلح از راهِ دیوار وارد خانه‌ام شدند و با میل سلاح به سرم زدند و پولم را با خود بردند.»

او در ادامه گفت که همان شب پس از اینکه پول از خانه‌اش دزدیده به فرماندهی پولیس طالبان رفته و آنها به او گفته‌ا‌ند که اکنون شب است و فردا مراجعه کنید.

این باشنده پلخمری تاکید کرد: «فردا رفتم اما تا حالا، هیچ کاری نکرده‌اند.»

خواستیم دیدگاهِ رسمی طالبان، را در مورد این خبر داشته باشیم؛ اما مصطفا هاشمی، رییس اطلاعات و فرهنگِ طالبان در بغلان به تماسی آمو پاسخ نداد.

پس از تسلط طالبان و افزایش بی پیشینه‌ی فقر در افغانستان، رویدادهای دزدی در ولایات افغانستان، افزایش یافته‌است.