افغانستان

شهرداری طالبان ۱۴۴ جسد کسانی را که به قتل رسیده بودند و یا معتاد بودند به خاک سپرد

طالبان ادعا دارند که ده ها جسد بی هویت را در کابل به خاک سپرده اند.

شهرداری‌کابل زیر اداره طالبان گفته است که در مدت کمتر از سه ماه گذشته۱۴۴ جسد را که خانواده های شان پیدا نشده است، در کابل دفن کرده است.

نعمت الله بارکزی، یکی از مسؤولان شهر داری کابل زیر اداره طالبان به آمو می‌گوید، که این اداره، ده ها جسد را که در سه ماه گذشته از شهر کابل و اطراف این شهر گرد آوری کرده بود و در این مدت خانواده های این افراد پیدا نشده بوبدند به روز شنبه ۲۲ ماه دلو در گورستان موسهی کابل به خاک سپردند.

این اداره گفته است در میان جسد های که به خاک سپرده اند،شماری از آنان کسانی بودند که به قتل رسیده اند اما این مقام شهرداری طالبان در این باره جزییاتی به دست نمی دهد.

پس از به قدرت رسیدن طالبان بر افغانستان گزارش های زیادی از قتل های مرموز و ناپدید شدن افراد به ویژه قتل کارمندان دولت پیشین و نظامیان وجود دارد و روزانه گزارش های از پیدا شدن جسد های نظامیان و غیرنظامیانی که پیشتر از سوی طالبان بازداشت شده اند، پخش شده است.

ثمنابع به روز یک شنبه ۲۳ ماه دلو در ولایت لغمان از پیدا شدن جسد یک نظامی پیشین خبردادند. منابع گفتند صابرخان عضو پولیس محلی در حکومت گذشته یک باشنده ولسوالی الینگار لغمان بود که چهار ماه پیش از سوی طالبان در این ولسوالی بازداشت شده بود، امروز یک شنبه جسد وی در دره نورلام پیدا شد.

شهرداری طالبان در کابل می افزاید شماری از جسد های را که به خاک سپرده اند، مربوط به معتادین مواد مخدر است که از زیر پل ها در کابل گرد آوری شده اند .

به گفته این مسوول شهرداری طالبان پیکر های این ۱۴۴ تن را پس از تشخیص طب عدلي و وزارت امور داخله این گروه به خاک سپرده است.

کرمندان شهر داری کابل زیر اداره طالبان می‌گویند جسد های را که بدر گورستان موسهی به خاک کی سارند، نام ندارند، آنان روی سنگ هر گور شماره می زنند و آنرا به امید روزی ثبت می کنند که شاید خانواده های آنان پیدا شود.