افغانستان

مراسم فاتحه‌خوانی عبدالقدیر فطرت در امریکا برگزار شد

مراسم دعا و فاتحه خوانی برای عبدالقدیر فطرت، رییس پیشین بانک مرکزی، روز گذشته در ویرجنیای ایالات متحده برگزار شد.

شرکت کنندگان این مراسم از کار کردهای آقای فطرت یاد‌آوری کردند و از او هم‌چون تهداب گزار بانک‌داری نوین در کشور یاد کردند.

عبدالقدیر فطرت پس از به میان آمدن بحران کابل بانک از ریاست بانک مرکزی استعفا کرد و به امریکا پناهنده شد.

اینجا در ویرجنیای ایالات متحده به روز سه شنبه دوستان و بسته‌گان عبدالقدیر فطرت، رییس پیشین بانک مرکزی مراسم فاتحه و دعا خوانی برای او برگزار کردند.

آقای فطرت به روز یک شنبه در نتیجه بیماری چشم از جهان بست.

عبدالقدیر فطرت برای بار نخست در زمان حاکمیت مجاهدین و برای بار دوم در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ همچون رییس بانک مرکزی افغانستان کار کرد.

دوستان و بسته‌گان آقای فطرت می‌گویند که او هرچند رییس بانک مرکزی بود؛ اما زندگی ساده‌ی داشت.

احمد سعادت، از بسته‌گان عبدالقدیر فطرت به آمو گفت: «آقای فطرت را من از زمان جوانی همرایش شناخت داشتم و رفیق بودیم. او همیش زندگی یک نواخت داشت و زمانی که رییس بانک هم بود من زندگی‌اش را متفاوت پیدا نکردم.»

آقای فطرت همزمان با اوج گیری بحران کابل بانک به روز بیست‌و هفتم ماه جون سال ۲۰۱۱ میلادی خبر کناره‌گیری‌اش را از امریکا اعلام کرد و گفت که به دلیل پژوهش‌هایی که در باره بحران کابل بانک انجام داده است، اگر به افغانستان برگردد جانش در خطر است. او کتابی را نیز در باره «تراژیدی کابل بانک» نوشت.

ورشکست شدن کابل بانک در سال ۲۰۱۱ میلادی یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی افغانستان را شوکه ساخته بود و آقای فطرت درست یک ماه پیش از استعفایش در یک نشست مجلس نمایندگان محمود کرزی برادر حامد کرزی رییس جمهوری پیشین و حصین فهیم برادر مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول آقای کرزی را در ورشکست شدن این بانک دخیل دانسته بود.

اما در مقابل حکومت آن زمان به گونه‌ی احتمالی آقای فطرت را مسوول ورشکست شدن این بانک گفته بود.

انوارالحق احدی، وزیر پیشین مالیه درباره آقای فطرت گفت: «تا جایی‌که او را می‌شناختم، باورم نمیایه که در این طور خیانتی شامل باشد و اگر خدای ناخواسته شامل می‌بود، خودش افشا گری نمی‌کرد.»

برخی دیگری از مقام‌های حکومت پیشین نیز به این باوراند که آقای فطرت هم‌واره در برابر مافیای آن زمان به مبارزات‌اش ادامه داد و در نهایت ناگزیر به ترک کشور شد.

جارالله منصوری، وزیر پیشین احیا و انکشاف دهات افغانستان می‌گوید: «میتودی را که عبدالقدیر فطرت در بخش بانکداری در نظر داشت در تعارض بود با منافع شخصی کسانی که می‌خواستند از طریق ایجاد بانک‌های شخصی پول‌های سیاه شان را سفید بکنند.»

آقای فطرت در سال ۱۹۶۳ میلادی در بدخشان چشم به جهان گشوده بود و در امریکا و پاکستان در بخش اقتصاد تحصیل کرده بود.