ویدیو ها

روایت یک سرباز پیشین از شکنجه در زندان طالبان

یک افسر نیرو های ویژه که ۹ ماه در زندان طالبان بود در این گفتگو با آمو می‌گوید که در این مدت به سختی شکنجه شده است. این نظامی پیشین می‌گوید ۹ تن دیگر که با او در زندان بودند زیر شکنجه به قتل رسیدند.