افغانستان

یک پزشک زیر شکنجه طالبان کشته شد

یک پزشک که سه روز پیش از سوی طالبان بازداشت شده بود زیر شکنجه کشته شد. 

خانواده‌یی ناصر خالد، پزشک و استاد دانشگاهِ می‌گوید که طالبان او را روز یک شنبه از خانه یی شان در کابل بازداشت کردند و به روز چهار شنبه با خانواده اش تماس گرفتند و گفتند که جسدش را تسلیم شوند.

خوشحال نبی‌زاده، رییس پیشین صحت عامه‌ی کابل می گوید که برادرش یک پزشک بود و به مردم کمک می کرد اما طالبان او را بازداشت کردند و کشتند.

بلال کریمی معاون سخن‌گوی طالبان به تماس آمو پاسخ نداد اما منابعی در میان طالبان به آمو گفتند که طالبان این پزشک را بازداشت کرده بودند و این پزشک زیر شکنجه کشته شد.

خانواده ناصر خالد می گوید که قرار است جسد او را به روز پنج شنبه در کابل به خاک بسپارند.

در تازه ترین رویداد سه هفته پیش طالبان محمد عسکر یک باشنده ولسوالی سانچارک ولایت سرپل را از خانه اش به اتهام عضویت در جبهه مقاومت بازداشت کردند و همان روز جسدش به دست آمد.

نزدیکان محمد عسکر در تماس به آمو می‌گویند که او از سوی طالبان بازداشت شد و زیر شکنجه کشته شد.

یکی از نزدیکانِ محمد عسکر گفت: « سه هفته قبل، طالبان محمد عسکر را ا ز خانه‌اش بُردن، ساعت نُه شب زیر لت‌وکوب به نام مقاومتی به شهادت رساندنش».

نزدیکان محمد عسکر می گویند که او، کشاورز بود و با طرف‌های درگیر ارابطه یی نداشت.

 به گفته نزدیکان این کشاورز همین گروه از طالبان، پیش از بازداشت و قتل محمد عسکر چهار تن دیگر به نام های عصمت ، خداداد ، حسام خان و ولی محمد باشنده گان سرپل را بازداشت کردند، و زیر شکنجه کشتند.

پیش از این آمو گزارشی را پخش کرد که یک سرمعلم لیسه‌ی تاله‌وبرفک ولایت بغلان پس از بازداشت از سوی استخبارت طالبان زیر شکنجه کشته شد. طالبان در یک و نیم سال گذشته چندین بار به بازداشت و شکنجه غیرنظامیان در افغانستان به ویژه در ولایت های شمال متهم شده اند.

تا کنون چندین گزارش از بازداشت و کشته شدند غیرنظامیان زیر شکنجه طالبان در پنجشیر، مزار، اندراب، تخار و برخی ولایت های دیگر پخش شده است.