افغانستان

یک بازرگان: آدم ربایان در بدل رهایی پسرم ۵۰ هزار دالر خواسته‌اند

شماری از بازرگانان از افزایش تهدیدها در برابر خود و خانواده‌هایشان خبر می‌دهند و می‌گویند که آدم ربایان بازرگانان و یا اعضای خانواده‌های آنان را ربوده‌اند.

یک بازرگان که نمی‌خواهد نامش در این گزارش نوشته شود، می‌گوید که پسرش هفته گذشته از سوی دزدان ربوده شده است.

این بازرگان که به شدت نگران جان فرزندش است، می‌گوید که آدم ربایان از او در بدل رهایی فرزندش ۵۰ هزار دالر خواسته‌اند.

این بازرگان می‌گوید: «همه‌ی ما آزرده هستیم. فقط خدا می‌داند که در این یک هفته بر سر ما چه گذشته، قضیه نزد نیروهای امنیتی طالبان است. آنان تعهد سپرده‌اند به زودی پسرم را از چنگ آدم ربایان نجات می‌دهند.»

این بازرگان درحالی که بغض گلوی او را گرفته می‌گوید، از این که در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده پشیمان است.

او هشدار می‌دهد که اگر وضعیت به همین‌گونه ادامه پیدا کند، بخش خصوصی افغانستان دچار ورشکستگی خواهد شد. این بازرگان حاضر نیست درباره ربوده شدن فرزندش جزییات بیشتری ارایه کند.

یک ماه است تحت تعقیبم

یک بازرگانان دیگر نیز که به دلایل امنیتی نمی‌خواهد، نامش در این گزارش بیاید می‌گوید که از یک ماه به این سو زیر تعقیب دزدان قرار دارد.

 او می‌گوید که این موضوع را با مسئولان امنیتی طالبان نیز در میان گذاشته است، اما تاکنون کاری نتوانسته‌اند گفت: «یک بار درکوچه که خانه ما است، نزدیک شام چند فرد مسلح را دیدم که تعقیبم داشتند. من با عجله خودرا دم دروازه رساندم، موتر را به دروازه خانه زدم سروصدا کردم دزدان فرار کردند.»

این بازرگان می‌گوید که از شماره های ناشناس تماس‌های هشدار دریافت می‌کند و نگران امنیت‌اش است.

او می‌افزاید: «اگر وضعیت چنین ادامه یابد، مجبورم برای حفظ جانم کارخانه‌ را تعطیل و به بیرون از کشور بروم.»

عتیق‌الله الکوزی از سرمایه‌گذارانی است که فرآورده‌های مورد نیاز بازار افغانستان را از کشورهای منطقه به ویژه چین وارد می‌کند.

او می‌گوید که در سه ماه گذشته برخی از بازرگانان از سوی افراد ناشناس ربوده شده‌اند و شماری از این افراد در بدل پول رها شده‌اند.

عتیق‌الله الکوزی می‌گوید: «برخی از همکاران ما اختطاف شده‌اند، بعضی از آنان هنوز هم در بند اخطافچیان هستند. یک تعداد در بدل پول آزاد شده‌اند، واقعن سبب نگرانی است چون وقتی بازرگان احساس امنیت نکند نمی‌تواند خود و سرمایه خود را در خطر بیندازد.»

این بازرگان نقش بخش خصوصی را در اقتصاد کشور مهم می‌داند و هشدار می‌دهد اگر امنیت سرمایه‌گذاران و بازرگانان تامین نشود، سرمایه‌گذاران مجبور هستند سرمایه‌شان را به بیرون از کشور انتقال دهند.

در همین حال کارشناسان امور اقتصادی بخش خصوصی را در ثبات و رشد اقتصاد جامعه و کشور مهم عنوان کرده می افزایند که رشد سکتور خصوصی وابسته به امنیت بازرگانان است .

سیر قریشی کارشناس امور اقتصادی می‌گوید: «هرقدر در یک جامعه سطح جرایم بالا باشد، سرمایه‌گذاران را مفکوره منفی می‌بخشد. این دید منفی حتی در سطح منطقه‌ای نیز تأثیراتی را دارد. چون سرمایه‌گذاران منطقه‌ای که تصمیم سرمایه‌گذاری را داشته باشند، وقتی امنیت خود را در خطر ببینند، ریسک سرمایه‌گذاری را نمی‌گیرند.»

او تاکید کرد: «سرمایه‌گذاران داخلی و بیرونی نیاز به مصونیت جانی و مالی دارند. جرم وحمایت یک مانع بزرگ برای رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. در حقیقت منجر به افزایش عدم اطمینان اقتصادی و ممانعت از سرمایه‌گذاری در بلند مدت و در فرصت‌های شغلی جدید و سرانجام باعث تضعیف حاکمیت قانون میشود.»

بر بنیاد آمارهای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان که زیر اداره طالبان فعالیت می‌کند در دو ماه گذشته ۱۳ رویداد ربوده شدن بازرگانان و اعضای خانواده‌های این بازرگانان در این نهاد ثبت شده است.