افغانستان

پولیس پاکستان شهروندان بازداشت شده افغانستان را در بدل پول آزاد ساخت

پولیس پاکستان جمعه شب در حدود ۶۰ تن از شهروندان افغانستان را که در اسلام آباد در انتظار رفتن به کشور های مقصد استند، بازداشت کردند.

 برخی مهاجرین افغان مقیم در اسلام آباد به خبرنگار آمو تایید کرده اند که جمعه شب در حدود ۶۰ تن از مهاجرین افغان را با آن که سند قانونی باخود داشتند ازسوی پولیس پاکستان باز داشت شدند.

پولیس این بازداشت شده گان را که در میان شان زنان و کودکان نیز بودند، پس از فشار های رسانه ها و فعالان جامعه مدنی ساعت ۳ بامداد روز شنبه از بند آزاد شدند.

شماری از مهاجران پاکستان می گویند که پولیس پاکستان کسانی را که بازداشت کرده بود در بدل پول آزاد ساخت.

شماری از شهروندان کشور درپاکستان مدعی استند، با آن که سند های قانونی دارند هر از گاهی ازسوی پولیس آن کشور مورد آزار واذیت قرار میگیرند.

این شهروندان افغانستان که پس از تسلط طالبان به پاکستان رفته اند و در انتظار تکمیل شدن پرونده های مهاجرت شان استند، می گویند که پولیس پاکستان با آنان برخورد تحقیر آمیز دارند.

یک تن از بازداشت شده گان که خواست نامی از وی گرفته نشود می گوید که در حکومت پیشین نظامی بود اکنون برای حفظ جان خود و خانواده اش به پاکستان پناه برده است اما پولیس پاکستان در منطقه « بهاریکو» ازمربوطات شهر اسلام آباد بازداشت شد.

این نظامی پیشین می گوید« به گونه وحشت ناک وارد خانه ماشدند اطفالم وحشت زده شدند وقتی بیرون شدیم دیدم موترهای کاستر پیش دروازه پارک بود همه ی مارا به پاسگاه پولیس انتقال دادند وقتی پرسیدیم جرم ماچیست گفتند همین که افغان هستید کافیست آنان گوشی ها ولپتاب همه را بررسی کردند و تا ساعت سه شب در حوزه پولیس بودیم »

یکی دیگر از بازداشت شده گان می گوید با آن که سند قانونی مهاجرت باخود دارند اما پولیس پاکستان دربدل رهایی از آنان پول خواست و شماری از آنان پولی را که با خود داشتند به آنان دادند.

محمد فهیم یکی دیگر از شهروندان افغانستان مقیم پاکستان است، او نیز درمیان کسانی بود که جمعه شب ازسوی پولیس بازداشت شده بود، محمد فهیم می گوید این بار نخست نیست که پولیس پاکستان او را بازداشت وتحقیر کرده است .

محمد فهمی گفت « من تمامی مدارکم قانونی وتکمیل است اما پولیس پاکستان بارها مرا توقیف کرده است شب گذشته هم وارد خانه مان شدند پس از بررسی گوشی ها ومدارک مارا باخود بردند خانم های مان دراین هوای سرد درشب تاریک پشت حوزه منتظر ما بودند کودکان سخت وحشت زده شده بودند »

ذبیح الله که کارمند یکی از موسسات خارجی درافغانستان بود و حالا در شهر اسلام آباد پاکستان با خانواده اش در انتظار بررسی پرونده اش شب وروز را با دشواری سپری میکند، میگوید که چندین بار ازسوی پولیس پاکستان بی هیچ دلیلی بازداشت شده است ودربدل پرداخت پول ازبند رها شده است.

ذبیح الله می گوید «در خانه ی که زندگی می کنیم نسبت به امکانات که دارد دوبرابر کرایه پرداخت می‌کنیم همین خانه ی که مازندگی می کنیم کرایه آن برای شهروندان پاکستان ۶ هزار کلدار پاکستانی وبرای ما ۱۵ هزار است»

پولیس پاکستان همواره متهم به نقض حقوق بشر ورفتار نادرست دربرابر مهاجرین شناخته شده است.

شنبه شب نیز گزارش های از حضور پولیس پاکستان در نزدیک خانه های که مهاجرین افغانستان در اسلام آباد زندگی می کنند به دست آمده است. منابع در اسلام آباد می گویند که پولیس شنبه شب نیز در این نمحل حضور داشت اما کسی را بازداشت نکرده است.

بر اساس آمار رسمی نزدیک به دومیلیون شهروند افغانستان در پاکستان پناهنده هستند و همواره از برخورد نادرست پولیس این کشور شکایت کرده اند.

پیگرد خانه به خانه شهروندان افغانستان درپاکستان 

از دیشب تا حالا دومین بار است که پلیس پاکستان شهروندان افغانستان را در خانه های شان تحت پیگرد قرار داده اند.

یک تن از مهاجرین افغان مقیم در اسلام آباد از پیگرد مهاجرین افغان در اسلام خبر میدهد.خواستیم دراین مورد دیدگاه سفارت پاکستان کابل و همچنان دیدگاه وزارت خارجه طالبان را داشته باشیم اما این نهاد ها به تماس آمو پاسخ نداد.