افغانستان

واکنش‌ها به بازداشت ۲ استاد دانشگاه در سه روز اخیر

Ismail Mashal in Kabul on Feb. 1, 2023.

در سه روز اخیر طالبان دو استاد دانشگاه را در کابل بازداشت کرده‌اند.

زکریا اصولی، استاد دنشگاه و نویسنده روز چهارشنبه در حوزه ۱۱ کابل بازداشت شد و فرادی آن روز طالبان اسماعیل مشعل، یکی دیگر از استادان را دانشگاه را هنگامی که در شهر کابل برای جوانان کتاب توزیع می‌کرد بازداشت کردند.

گزارش‌گر ویژه سازمان ملل و سازمان عفو بین‌الملل بازداشت اسماعیل مشعل استاد دانشگاه را از سوی طالبان نکوهش کرده و از طالبان خواستند که آنها را بدون قید و شرط آزاد کنند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در توییتی گفته است که از بازداشت اسماعیل مشعل، استاد دانشگاه و فعال حق تحصیل زنان از سوی طالبان ‌نگران کننده است.

او می‌گوید که هدف قرار دادن فعالیت‌های صلح‌آمیز مدنی پذیرفتنی نیست و خلاف تعهدات جهانی افغانستان است.

بنت گفته است که آقای مشعل باید بی قید و شرط آزاد شود.

در همین حال عفو بین الملل در توییتی بازداشت اسماعیل مشعل را نکوهش کرده و خواهان رهایی هرچه زودتر و بی‌قید‌ و شرط اسماعیل مشعل استاد دانشگاه از بند طالبان شده است.

این نهاد می‌گوید که طالبان منتقدان‌شان را که به‌گونه‌ی صلح‌آمیز اعتراض می‌کنند، دنبال می‌کنند و این در مخالفت با قوانین جهانی حقوق بشری است.

پیش‌تر از این عبدالحق حماد، رئیس نظارت بر نشرات رسانه‌ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، با تأييد بازداشت اسماعیل مشعل از سوی طالبان او را متهم کرده است که «از مدتی به این‌سو با مهارت اعمال تحریک‌آمیز علیه نظام انجام می‌داد.»

عبدالحق حماد در توییتی نوشت که آقای مشعل، عصر روز پنج شنبه خبرنگاران زیادی را دور خود جمع کرده و در جاده اصلی ازدحام کرده بود.

او گفت: «نهاد‌های امنیتی او را برای تحقیق برده‌اند.»

طالبان اسماعیل مشعل را یک روز پس از کارزار توزیع کتاب در حمایت از حق تحصیل زنان در شهر برای جوانان به ویژه برای دختران به روز پنج شنبه ۱۳ ماه دلو بازداشت کردند.

فرید احمد فضلی، دستیار این استاد دانشگاه، به آمو گفت: «مشعل بی‌رحمانه توسط افراد حکومت طالبان لت‌و‌کوب و او را با بی‌حرمتی بردند.»

عبدالحق حماد گفته است که رفتار طالبان با اسماعیل مشعل محترمانه بوده‌ است.

طالبان به روز چهار شنبه ۱۲ ماه دلو نیز یک استاد دانشگاه دیگر را در کابل بازداشت کردند.

منابع گفته‌اند که طالبان ذکریا اصولی استاد دانشگاه و نویسنده را هنگامی که روز چهارشنبه در منطقه حوزه ۱۱ کابل از خانه بیرون شده بود و به سوی شهر می‌رفت بازداشت کرده‌اند.

از سرنوشت هر دو استاد دانشگاه تاکنون خبری نیست.

شماری از فرهنگیان در شبکه‌های اجتماعی بازداشت این اسماعیل مشعل و زکریا اصولی را از سوی طالبان نکوهش کرده و خواهان آزادی این دو استاد شده‌اند.

اسماعیل مشعل که استاد دانشگاه است پس از بسته شدن تمامی دانشگاه‌ها به روی زنان در آخر ماه دسمبر سندهای تحصیلی خود را در برابر دوربین یک رسانه پاره کرد.

شماری از مردان دیگر نیز در اعتراض به ممنوعیت حق تحصیل زنان از سوی طالبان استعفا کردند. بربنیاد آمار های که به رسانه ها رسیده است در حدود ۲۰۰ تن از استادان مرد دانشگاه ها در اعتراض به بسته شدن دانشگاه‌ها به روی دختران از کار استعفا کردند.