افغانستان

گریفیتس: ادامه ممنوعیت کار زنان در نهادهای مددرسان فاجعه به بار خواهد آورد

مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشردوستانه پس از بازگشت از افغانستان در یک نشست خبری در مقر این سازمان در نیویارک ممنوعیت زنان را از کار در نهادهای مددرسان در افغانستان رد ضربه‌ای مرگ‌بار می‌داند و می‌گوید که این ممنوعیت برنامه‌های مهم بشردوستانه را با مشکل روبرو می‌سازد.

او هشدار می‌دهد که اگر طالبان درباره ادامه کار زنان در نهادهای مددرسان استثنا قایل نشوند، فاجعه به بار خواهد آمد.

مارتین گریفیتس، می‌گوید که بانوان در رشد اقتصاد افغانستان نقش مهمی دارند و محدودیت‌ها بر کار بانوان باید برداشته شود.

این مقام ارشد سازمان ملل متحد می‌گوید در سفرش به کابل همراه با گروه‌های مددرسان جهانی با ۹ مقام طالبان درباره ممنوعیت کار زنان در نهادهای مددرسان گفت‌وگو کرده است که در این نشست‌ها کار زنان افغانستان در نهادهای مددرسان مهم پنداشته شده است.

مارتین گریفیتس می‌گوید که پس از فرمان ۲۴ دسامبر درباره تعلیق کار زنان در انجوها، وزارت صحت عامه و معارف طالبان کار زنان را در بخش‌های بهداشت و معارف استثنا قرار داده‌اند.

وی می‌افزاید که اگر طالبان فرمان‌ها را لغو نمی‌کنند، باید این استثناها را بیشتر سازند.

مارتین گریفیتس، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد گفت: «از ما خواسته شد صبور باشیم. به ما گفته شد که رهنمودهایی توسط مقام‌های طالبان تهیه می‌شود که ظاهراً عملکرد زنان در عملیات‌های بشردوستانه را فراهم میکند.

در حالی که طالبان همواره گفته‌اند، اگر به کار زنان نیاز باشد، به آنان اجازه کار کردن داده خواهد شد.

گریفیتس می‌گوید: «این پیام کمی حمایت‌کننده بود، اما پیام مهمی است.»

رییس سازمان نجات کودکان ایالات متحده امریکا نیز در این نشست خبری هشدار داد که اگر فرمان‌های طالبان درباره ممنوعیت کار زنان لغو نشود، مردم افغانستان گواه اوضاع بحرانی خواهند بود.

جانتی سوریپتو، رئیس سازمان نجات کودکان ایالات متحده گفت: «بسیاری از زنان تنها نان‌آور خانواده‌های خود هستند و افزون بر آن، بدون آنها نمی‌توان به میلیون‌ها زن و کودک کمک‌رسانی کرد و اگر این ممنوعیت لغو نشود، عواقب آن برای مردم افغانستان وخیم خواهد بود.»

گریفیتس گفت: «افغانستان در حال گذراندن یک زمستان وحشیانه است. دومین زمستان در زمان طالبان، زمستان گذشته ما توانستیم زنده بمانیم. نمی‌دانم می‌توانیم این کار را به‌طور نامحدود انجام دهیم، با این همه ممنوعیت، نه.»

علی رغم وعده‌های نخستین طالبان، پس از به قدرت رسیدن در اگست سال ۲۰۲۱ میلادی، محدودیت‌های فزاینده‌ای بر دختران و زنان اعمال شده است.

عمر عبدی، معاون مدیر اجرایی، صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان‌ ملل متحد یا یونیسف در این نشست خبری در نیویارک می‌گوید که ۶ میلیون شهروند افغانستان در سطح اضطراری ناامنی غذایی روبرو هستند و در یک قدمی قحطی قرار دارند.

آقای عبدی گفت: «امسال ۸۷۵ هزار کودک از سوءتغذیه شدید رنج ببرند، به همین دلیل است که ادامه این عملیات بسیار مهم است.”

معاون مدیر اجرایی صندوق پشتیبانی از کودکان ملل متحد در این نشست خبری از چند مورد مثبت درباره آموزش دختران در افغانستان یاد کرد.

وی گفت: «با وجود ممنوعیت طالبان برای تحصیل دختران مکتب‌های متوسطه، تخمین زده می‌شود که ۲۰۰هزار دختر در ۱۲ ولایت به آموزش در لیسه های متوسطه ادامه می‌دهند معلمان زن در مکاتب متوسطه همچنان معاش خود را از مقام های طالبان دریافت می‌کنند.آنها مخالف یادگیری دختران در مکاتب متوسطه نیستند و دوباره قول دادند که پس از تأیید دستورالعمل‌ها توسط رهبرشان مکتب‌ها بازگشایی می‌شوند.»

بربنیاد آمارهای این مقام بلند پایه سازمان ملل متحد، بسته شدن مکتب‌ها به روی دختران سبب شده است که صنف‌های آموزشی در خانه‌ها به ۲۰۰ هزار افزایش یابد.

بربنیاد این آمارها، ۶۰۰ هزار کودک در این صنف‌ها آموزش می‌بینند که ۵۵ درصد آن را دختران تشکیل می‌دهد.

عمر عبدی گفت: بدون آموزش، مطمئناً امیدی به آینده بهتر برای دختران و زنان افغانستان وجود ندارد.

نمایندگی‌های سازمان ملل متحد گفته‌اند که برای رساندن کمک به ۲۸ میلیون تن در افغانستان، نیاز به ۴.۶ میلیارد دالر است.

در دو هفته اخیر، ارشدترین مقام‌های سازمان ملل متحد با هدف گفتگو با طالبان درباره رفع ممنوعیت بانوان از کار و آموزش به افغانستان سفر کرده‌اند، اما به باور برخی آگاهان این سفرها نتیجه‌ای در پی نداشته است و طالبان به افزایش محدودیت‌ها بر زنان ادامه داده‌اند. پس از این سفرهای مقام‌های سازمان ملل متحد به کابل ثبت نام دختران را در آزمون کانکور منع کردند.