افغانستان

طالبان در غور:کارمندان باید برای ساخت جاده یک ماه تنخواه خود را بپردازند

شماری از باشندگان و منابع محلی در ولایت غور می‌گویند که طالبان به تازگی فیصله کرده‌اند که شاهراه غور-هرات را با جمع‌آوری پول از مردم، دکان‌داران، کارمندان نظامی و غیرنظامی بسازند.

طالبان دو هفته پیش در یک نشست اداری فیصله کردند تا کارمندان اداره‌های دولتی- اعم از نظامی و غیرنظامی، بازرگانان، صرافان، دکان‌داران و عموم مردم در ساخت جاده سهیم شوند و پول پرداخت کنند.

یک نقل از فیصله‌ی نشست والی غور که در مورد جمع‌آوری پول برای ساخت جاده است، در اختیار تلویزیون آمو قرار گرفته که از ایجاد یک کمیسیون جمع‌آوری پول برای ساخت شاهراه غور-هرات خبر می‌دهد.

در متن این فیصله که روز دوشنبه و دو هفته پیش به اداره‌های غیرنظامی و نظامی فرستاده شده، آمده‌است: «سرک توسط انجنیران مسلکی ادارات مربوطه بررسی و بر آورد گردد. جهت جمع‌آوری هزینه‌ی آن از معاش یک ماهه‌ی تمام کارمندان ادارات نظامی و غیرنظامی ولایت غور و از کمک تاجران، صرافان، شرکت‌ها و عامه‌ی مردم اقدام شود و همه به کار و اعمار سرک اتفاقاً نظر نیک و موافق دارند.»

طالبان درحالی تصمیم گرفته‌اند با جمع‌آوری پول از مردم این راه را بسازند که تحول‌های سیاسی پسین در کشور سبب ایجاد مشکلات اقتصادی برای مردم شده‌است.

اگر پول ندهید، جای تان زندان است

نظام‌الدین، یکی از دکان‌داران در غور به خبرنگار تلویزیون آمو می‌گوید: «چند روز پیش طالبان به دکان من آمدند، اجناس مرا قیمت گذاری کردند و گفتند که باید ۲۵ هزار افغانی برای ساخت سرک بپردازید. هر روز نمی‌شود که ما به آنها پول بدهیم، پس زندگی‌ما چه می‌شود؟»

فیض محمد، یکی دیگر از دکان‌داران در غور نیز به خبرنگار تلویزیون آمو می‌گوید که طالبان از دکان‌داران و مردم برای ساخت جاده به زور پول جمع‌آوری می‌کنند. این درحالی است که بسیاری از مردم در وضعیت کنونی توان پرداخت آن را ندارند.

او ادامه داد: «چند نفر از طالبان به دکان من آمدند. به آنها گفتم که وضعیت خوبی نداریم و مشتری نداریم و شما از ما پول به‌خاطر سرک می‌گیرید، طالبان به من گفتند، خیلی گپ نزن! این عمومی است ما از همه می‌گیریم و تنها شما نیستید، اگر پول ندهید، جای تان زندان است.»

مسوول یکی از داروخانه‌های شهر فیروزکوه که نمی‌خواهد نامی از او برده شود، به خبرنگار تلویزیون آمو گفت: «طالبان از من ۳۰ هزار افغانی پول به زور گرفتند که ما سرک غور-هرات را می سازیم. اینها بسیار با لحن تند و با فشار زیاد از همه پول می‌گیرند و از من هم گرفتند. وقتی که طالبان از ما به هر بهانه پول بگیرند، ما هم مجبوریم دارو را گران‌تر بفروشیم.»

به تعداد نفوس پول بپردازید

با این حال، شماری از باشندگان غور می‌گویند که طالبان از خانواده‌ها خواسته‌اند که به تعداد نفوس ‌شان پول پرداخت کنند و در کار ساخت جاده سهیم شوند.

عبدالغنی مرادی، یکی از باشندگان روستای بادگاه غور به خبرنگار تلویزیون آمو می‌گوید: «رییس شورای ما گفت که مسوولان (طالبان) فیصله کرده‌اند که باید هر خانواده به خاطر ساختن سرک پول بدهد و این پول را توسط کمیسیون که تعیین شده، از هر قریه و ولسوالی جمع می‌کنند تا سرک ساخته شود.»

خیرمحمد، یکی دیگر از باشندگان غور می‌گوید: «طالبان به بسیاری از مردم در قریه‌های مختلف گفته‌اند که به‌خاطر ساخت سرک باید پول بدهند.»

مردم در ولایت غور می‌گویند که در اوضاع کنونی که بسیاری از مردم نان برای خوردن ندارند، طالبان از آنان به زور پول جمع‌آوری می‌کنند تا سرک بسازند. طالبان اگر توان ساخت سرک را ندارند، نباید از مردم پول جمع‌آوری کنند و بیش‌تر از این مردم را متضرر نسازند.

کارمندان نظامی و غیرنظامی یک ماه تن‌خواه خود را به‌خاطر ساختن جاده بدهند

در همین حال، شماری از کارکنان اداره‌های ملکی در غور می‌گویند که به آنان نیز گفته شده‌است که تمام کارکنان دولتی مکلف هستند تا یک ماه تن‌خواه خود را به‌خاطر ساخت این جاده بدهند.

یکی از آموزگاران مکتب در غور که نخواست نامش گرفته شود، به خبرنگار تلویزیون آمو می‌گوید: «از طرف مسوولان اداره ما به ما گفته شد که باید یک ماه معاش خود را به‌خاطر ساخت سرک پرداخت کنیم. این ظلم در حق ما است. یک معلم که ۶ تا ۸ هزار افغانی معاش دارد، چگونه می‌تواند یک ماه معاش خود را برای ساخت سرک اختصاص بدهد؟ طالبان باید خود شان برای ساخت سرک از بودجه اقدام کنند.»

یکی از پزشکان در شفاخانه‌ی ولایتی غور نیز به خبرنگار تلویزیون آمو می‌گوید که طالبان ۳۰ درصد تن‌خواه آنان را در ماه گذشته پرداخت نکرده‌اند و به آنها گفته‌اند که از این پول در ساخت جاده استفاده می‌کنند.

کارمندان اداره‌های دولتی در غور نیز از این اقدام طالبان انتقاد می‌کنند و می‌گویند که چنین اقدام‌های ناسنجیده‌، بین مردم و طالبان فاصله ایجاد می‌کند.

پیش از این نیز تلویزیون آمو از  استفاده‌ی سوء کمک های بشردوستانه توسط طالبان در غور گزارش تهیه کرده بود که نشان می‌داد طالبان در بسیاری از مناطق، کمک‌های بشردوستانه را از مردم پس گرفته و آنها را برای ساختن جاده اختصاص داده‌اند.