افغانستان

یونسکو: آموزش برای دختران و زنان افغانستان باید هرچه زودتر از سر گرفته شود

عکس از رویترز

رییس یونسکو در پیامی به مناسبت روز بین المللی آموزش می‌‌گوید که ممنوعیت دختران و زنان افغانستان از آموزش و تحصیل حمله به«کرامت انسانی» و«حق بنیادین آموزش» است.

آدری‌آز ولی در این پیام می خواهد آموزش برای دختران و زنان افغانستان باید هرچه زودتر از سر گرفته شود.

در این پیام هم چنان گفته شده است که یونسکوبه گونه دوام‌دار کار می‌کند تا زمینه ادامه آموزش و تحصیل را برای دختران و زنان افغانستان فراهم گردد. آدری آزولی تاکید می کند که تلاش دارد تا زمینه دوامد دار آموز را چه از راه آموزشگاه‌های خصوصی و یا از راه برنامه‌های رادیویی فراهم کند.

رییس یونسکو در این پیام گفته است که این نهاد به تلاش ها برای بسیج جامعه بین المللی در راستای تامین حق تحصیل دختران و زنان افغانستان ادامه می‌دهد.

یونسکو بیست و چهارم ماه جنوری را که روز جهانی آموزش است، امسال به دختران و زنان افغانستان که از سوی طالبان از آموزش و تحصیل محروم شده‌اند اختصاص داده است.

طالبان در ۳۰ قوس سال روان هجری خورشیدی همه مرکزمامی دانشگاه ها را به روی دختران بستند. با وجود واکنش‌های گسترده جهانی به این تصمیم طالبان، این گروه چهار روز پس از آن در ۴ جدی همین سال، کار زنان در انجو ها را ممنوع اعلام کردند.

طالبان پس از بازگشت به قدرت در ۲۴ ماه اسد ۱۴۰۰ هجری خورشیدی دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب ها منع کردند. با آن که ممنوعیت دختران از مکتب از سوی طالبان د رافغانستان واکنش های تندی را در درون و بیرون از افغانستان در پی داشته است، اما طالبان بی پروا به این واکنش ها برخورد های شان را زنان را «مشروع و اسلامی» می دانند  می گویند که کشور ها نباید در امور داخلی طالبان مداخله کنند.