افغانستان

افتتاح چهار پروژه آب آشامیدنی در نیمروز

ریاست احیا و انکشاف دهات طالبان در نیمروز می‌گوید که چهار پروژه آب آشامیدنی را به ارزش ۲۳۰ هزار دالر امریکایی در ولسوالی‌های دلارام و خاشرود به بهره‌برداری سپرده است.

محمد‌ حق بشیر، رئیس احیا وانکشاف دهات طالبان در نیمروز می‌گوید که این پروژه‌ها از سوی نهاد «او آر سی دی» با کمک مالی نهاد توسعه‌یی سازمان ملل به بهره‌برداری سپرده شده است.

با این حال، باشندگان نیمروز می‌گویند که کمبود آب آشامیدنی همواره یکی از مشکلات اساسی آنان بوده است.

این باشندگان می‌گویند که در روزهای اخیر، بهای آب آشامیدنی در مقایسه با هر زمان دیگری افزایش یافته است و مردم توانایی خریداری آن را ندارند.

خالق‌داد نورزی یکی از باشندگان شهر زرنج به آمو گفت« مردم برای خرید یک بشکه آب کیلومتر ها راه را طی میکنند. آب در این شب و روز ها اصلا پیدا نمی شود اگر پیدا شود هر بشکه ۲۰ لیتره در بدل ۵۰ افغانی فروخته میشود که تهیه آن برای مردم فقیر بسیار دشوار است در حالیکه قبلا در بدل ۱۵ افغانی فروخته میشد».

باشندگان نیمروز می‌گویند که با افتتاح چهار پروژه آبرسانی تا حدی دسترسی به آب آشامیدنی فراهم شده است اما باشندگان روستاهای دور دست هم‌چنان با این چالش رو به رو اند.