افغانستان

اشتراک کنندگانِ آزمون رقابتی بست‌های قابله‌گی و پرستاری، خواهان شفافیت در این روند هستند

کم‌بود کارمندان صحی زن در مرکزهای بهداشتی در مرکز، ولسوالی‌ها و مناطق دور دست ولایت هرات، یکی از چالش‌های مهم باشندگان این ولایت است.

در همین حال، بیش از ۱۳۰۰ از زنان و مردان برای راه‌یابی به بست‌های قابلگی و پرستاری در شفاخانه‌ی حوزه‌ای هرات، در یک آزمون رقابتی اشتراک کردند.

اشتراک کنند‌گان در این روند خواستار وجود شفافیت در تمام مراحل آزمون و استخدام هستند.

عارفه شیرزی، یکی از اشتراک کنندگان در آزمون قابله‌گی در شفاخانه حوزه‌ای هرات می‌گوید: «من آمادگی زیادی برای این آزمون گرفته‌ام. خواهش ما از برگزار کنندگان امتحان، در نظر گرفتن شفافیت است. توقع ما این است که خانم‌های فارغ‌التحصیل از این رشته‌ها، قابلیت زیادی دارند و باید زمینه‌ی کار برای شان فراهم شود.»

در این آزمون ۱۳۲۰ تن اشتراک کرده‌اند که ۷۰۰ تن آن را زنان تشکیل می‌دهند و برای به‌دست آوردن چهار بست قابله‌گی و ۴۰ بست پرستاری در شفاخانه حوزه‌ای هرات با هم رقابت می‌کنند.

سمیرا احراری، یکی دیگر از اشتراک کنندگان در این آزمون نیز گفت: «اگر این بَست بیش‌تر می‌بود، خیلی خوب بود. امیدوارم هر فرد که لیاقت آن را داشته باشد، استخدام شود. تقاضای ما از دولت (اداره‌ی طالبان) این است که خانم‌هایی که در بخش های مختلف مهارت دارند، برای شان زمینه مساعد شود تا آنها بتوانند استعداد و مهارت خود را بروز دهند.»

داکتر عبدالجلیل رسولی رییس شفاخانه حوزه‌ای هرات می‌گوید که تمام مراحل این آزمون به‌گونه‌ی شفاف به پیش خواهد رفت تا افراد شایسته در این پُست‌ها استخدام شوند و‌ مشکلاتی که در شفاخانه‌ی حوزه‌ای هرات وجود دارد، رفع شود.

بر بنیاد آمارها، هم اکنون بیش از یک هزار تن در شفاخانه حوزه‌ای هرات مصروف کار و ارائه خدمات بهداشتی برای مردم هستند.