افغانستان

بیش از ۱۵۰ مسافر گیرمانده در شاهراه غور – کابل به کمک فوری نیاز دارند

شماری از مسافرین و رانندگان گیرمانده در مسیر شاهراه غور – کابل می‌گویند که به دلیل ریزش برف و توفان‌های شدید از یک هفته به اینسو این مسیر به روی رفت و آمد مسافرین مسدود شده و بیش از ۱۵۰ مسافر به شمول کودکان، زنان و بیماران که در مسیر گیرمانده‌اند نیاز به کمک فوری دارند.

عبدالجمیل عمری، یکی از این مسافرین شاهراه غور – کابل به خبرنگار تلویزیون آمو می‌گوید که آنان از دو روز به این سو به دلیل ریزش برف و توفان‌‌های شدید نتوانستند که از کوتل «بکک» بگذرند و به غور بیایند.

او می‌گوید: «دو روز می‌شود که ما آمدیم و کوتل برف داشت. ۱۰ تا ۱۱ موتر مسافربری در کوتل بکک بند مانده بودند. چون هیچ کسی نبود که این مسیر را پاک کاری کند و ما نتوانستیم که از کوتل بگذریم. مجبور شدیم که دوباره به ولسوالی یکاولنگ بامیان برگردیم.»

خیر محمد ابراهیمی، یکی دیگر از مسافران گیرمانده به تلویزیون آمو می‌گوید که در بین مسافران گیر مانده بیماران، کودکان و زنان نیز حضور دارند که با مشکلات زیادی در هوتل‌ها به سر می‌برند.

ابراهیمی ادامه داد: «تعداد بیش از ۱۵۰ مسافر هستیم که نتوانستیم از کوتل بکک بگذریم. همه در هوتل‌ها هستیم. کودکان و زنان مریض هستند و وضعیت خوبی ندارند. طالبان هیچ کاری برای پاک کاری این مسیر نکرده و راه بسته است.»

فیروز یکی از رانندگان این شاهراه از بی توجهی مسئولان طالبان در پاک کاری کوتل بکک انتقاد کرده و می‌گویند که این مسیر با اندک‌ترین توفان و برف باری به روی رفت و آمد مسافرین مسدود می‌شود.

فیروز به خبرنگار آمو گفت: «کوتل بکک در زمستان با کمترین برف باری بسته می‌شود. اینجا باد زیاد دارد و  موترها بند می‌مانند و خراب می‌شوند.»

مسافران و رانندگان شاهراه غور – کابل چشم انتظار بازگشایی این مسیر هستند. از حکومت طالبان می‌خواهند تا پیش از وقوع فاجعه انسانی و تلف شدن مسافرین و بیماران برای بازگشایی آن اقدام جدی کنند.

با این حال، مسئولان محلی طالبان در ولایت غور می‌گویند که از چهار روز به اینسو در به شمول راه‌های مواصلاتی شش ولسوالی غربی این ولایت، شاهراه غور – کابل در مسیر کوتل بکک به روی مسافرین مسدود است.

مسئولان طالبان مسدود شدن و گیرماندن مسافرین را عدم قرارداد و نبود پول برای پاک کاری مسیرهای مسدود شده عنوان کرده و می‌گویند که آنان به تازگی قرار داد پاک کاری کوتل بکک را با یک شرکت قرار داد کرده که به زودی این مسیر باز و مسافرین نجات خواهد یافت.

یک مسئول طالبان در ولایت غور به تلویزیون آمو گفت: «تمام مسافرانی که در کوتل بکک گیرمانده بودند، سالم هستند و به ولسوالی یکاولنک بامیان رفتند. مسیر هنوز بسته است و دلیل آن هم نبود پول و قرار داد پاک کاری این مسیر بوده که خوشبختانه وزارت فواید عامه یک مبلغ پول را برای پاک کاری کوتل بکک اختصاص داده که امیدواریم به زودترین وقت این مسیر پاک کاری و مسافرین رفت و آمد کنند.»

مسئولان طالبان از تمام مسافرین و رانندگان می‌خواهند تا بهتر شدن هوا و بازشدن مسیرها سفر نکنند.

کوتل بکک در مسیر شاهراه غور – کابل و در مرز بین ولایات بامیان و غور موقعیت دارد. این مسیر به دلیل خامه بودن و عدم توجهی مسئولان حکومتی همه ساله مسدود می شود و مشکلات زیادی را برای مسافرین و راننده گان به میان می آورد.