افغانستان

تلاش طالبان در غور برای شناسایی نظامیان حکومت پیشین

منابع در ولایت غور می‌گویند که طالبان به تمام ملا امامان مساجد شهر فیروزکوه و مناطق این ولایت به‌گونه‌ی شفاهی گفته‌اند که افراد نظامی حکومت پیشین را شناسایی و به آنان گزارش کنند.

یک منبع در ولایت غور به شرط افشا نشدن نامش به تلویزیون آمو می‌گوید: «افراد طالبان، بیش از یک هفته می‌شود که در مساجد داخل شهر می‌روند و به‌گونه‌ی خصوصی از ملا امامان می‌خواهند که افراد نظامی را شناسایی کرده و از اسم، ولد و محل زندگی شان به آنان خبر بدهند.»

منبع دلیل درخواست طالبان را آزار و اذیت نظامیان حکومت پیشین به‌خاطر درخواست جنگ‌افزار و مهمات از این افراد می‌داند.

وی اضافه کرد: « ارگان‌های امنیتی و استخباراتی طالبان در جست‌وجوی افراد نظامی حکومت پیشین استند تا بتوانند از آنها اسلحه و مهمات به خود شان بگیرند. از سویی هم یک تعداد از نظامیان حکومت پیشین که به دلیل تحولات به کشورهای همسایه چون ایران رفته‌اند، دوباره بازگشته‌اند و طالبان می‌خواهند که آنان را شناسایی کنند و از آنها اسلحه بگیرند.»

در همین حال، برخی از نظامیان حکومت پیشین از آزار و اذیت افراد طالبان در نهادهای امنیتی و استخباراتی این گروه شکایت می‌کنند و می‌گویند که طالبان شب و روز به دروازه‌ی خانه‌های شان می‌روند و از آنان جنگ‌افزار می‌طلبند.

یکی از سربازان حکومت پیشین که نمی‌خواهد نامش گرفته شود، به خبرنگار تلویزیون آمو می‌گوید: «افراد طالبان، وقت و نا وقت به شماره‌ی من زنگ می‌زنند؛ حتا چندین بار به پشت خانه‌ی ما آمدند که سلاحت را بده، من بارها برای شان ورق سلیم‌دهی اسلحه‌ی خود را نشان دادم؛ اما باز هم از من اسلحه می‌خواهند و تهدید می‌کنند که سلاح داری و تحویل بده.»

نظام‌الدین، یکی از نظامیان حکومت پیشین است. او نیز روایت مشابهی دارد و به خبرنگار تلویزیون آمو می‌گوید: «طالبان بارها مرا به‌خاطر تفنگچه به اداره‌ی استخباراتی خود خواسته‌اند. من برای شان گفتم که ورق تسلیم‌دهی دارم، بعد به من گفتند که به رفیق‌هایت بگو که سلاح خود را تسلیم کنند، ورنه به زور هم که باشد، از پیشِ شان می‌گیریم.»

نظامیان حکومت پیشین در غور همچنان می‌گویند که در هر دور تغییراتی که در اداره‌های نظامی طالبان در این ولایت می‌آید، این افراد به سراغ نظامیان پیشین رفته و از آنان با وجود داشتن ورق تسلیم‌دهی، سلاح و مهمات می‌خواهند.

به گفته‌ی آنان، بسیاری از افراد این گروه، بدون در نظر گرفتن دستور مقام‌های بلند رتبه‌ی شان، نظامیان پیشین را تهدید کرده و زیرِ فشارهای روانی قرار می‌دهند.

آنان این کار طالبان را نادرست می‌خوانند و از مقام‌های طالبان می‌خواهند که به زیر دستان خود در این ولایت دستور بدهند تا دست از آزار و اذیت نظامیان حکومت پیشین بکشند؛ در غیر آن مجبور اند کشور را ترک و دست به مهاجرت های غیر قانونی بزنند.

بر بنیاد گفته‌های نظامیان پیشین و منابع، طالبان به عفو عمومی که اعلام کردند، پابند نیستند و در کنار آزار و اذیت نظامیان حکومت پیشین، همچنان به بازداشت و کشتار شماری از این نظامیان و بزرگان در این ولایت می‌پردارند.

این درحالی است که طالبان در روز نخست حاکمیت شان در ولایت غور، یک عضو پیشین نیروی خیزش مردمی را با پسرش در روستای جر تیلک در مرکز شهر فیروزکوه به گلوله بسته و نیز چندی پس از این اقدام شان، یک پولیس زن را نیز شب‌هنگام در پیش چشمان خانواده‌اش تیرباران کردند.