افغانستان

افغانستان با ۶.۶ میلیون گرسنه در صدر کشورهای با گرسنگی شدید

صندوق حمایت از کودکان اعلام کرده است که شمار افرادی که در جهان با گرسنگی شدید روبه رواند در سه سال گذشته در هشت کشور، ۵۷ درصد افزایش یافته است.

این سازمان در گزارش تازه‌اش گفت افغانستان با داشتن ۶.۶ میلیون تن که با گرسنگی شدید مواجه‌اند، بلندترین آمار را در میان این کشورها دارد.

به گفته این سازمان، در سال ۲۰۱۹ شمار افراد مواجه با گرسنگی شدید در افغانستان نزدیک به ۲.۵ میلیون تن بود اما امسال این رقم به ۶.۶ میلون تن رسیده است.

همچنین، صندوق حمایت از کودکان افزود که شمار افرادی که در هشت کشور جهان با گرسنگی شدید مواجه‌اند، در سال ۲۰۲۲ به ۲۵.۳ میلیون نفر افزایش یافته است.

این کشورها در سال ۲۰۱۹ دارای ۱۶.۱ میلیون تن با گرسنگی شدید بودند.

کشورهایی که سازمان حمایت از کودکان سطح گرسنگی شدید را در آن‌ها بررسی کرده است، شامل افغانستان، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، هائیتی، سومالیا، سودان جنوبی، سودان و یمن می‌شوند.

این کشورها بالاترین آمار افرادی را که در سطوح اضطراری و فاجعه‌بار گرسنگی و سوءتغذیه قرار دارند، به خود اختصاص داده‌اند.

به گفته این سازمان، سوءتغذیه کودکان در افغانستان یک معضل طولانی بوده، اما امسال گزارش‌هایی رسیده که نشان می‌دهد خانواده‌ها به روش‌های ناامیدکننده‌ای برای مقابله با آن، به فروش فرزندان‌شان رو آورده‌اند.

پس از افغانستان، یمن با افزایش ۶۶ درصدی افراد گرسنه، با گرسنگی شدید رو به رو است.