افغانستان

سربازان پیشین ارتش در میان‌ معتادان شهر زرنج

کریمه، باشنده‌ی شهر زرنج، مرکز نیمروز است. دو پسر کریمه در حکومت پیشین، سرباز ارتش بودند.

او به آمو گفت که پس از بازگشت طالبان به قدرت، پسرانش بی‌کار شدند؛ زیرا از ترس طالبان نمی‌توانستند در جای دیگر کار کنند. به گفته‌ی کریمه، ناداری باعث شد که هر دو پسر او، صدیق‌الله و حمید، به مواد مخدر رو آورند.

اکنون کریمه تنها نان‌آور خانواده‌ی هشت نفری است.

او به آمو گفت: «فرزندانم به خاطر پول مواد، همه روزه در خانه جنگ کرده و مرا لت و کوب می‌کنند؛ ولی هیچ درمان‌گاه برای تداوی شان وجود ندارد و نفقه‌ی فرزندان شان نیز به دوش من است. حیرانم چطور این دو معتاد را تحمل کنم.»

علی احمد ۲۵ سال دارد.او در حکومت پیشین سرباز ارتش بود.

اما علی‌احمد اکنون نزدیک به یک سال است که به مواد مخدر معتاد شده‌ و خرابه‌ای در گوشه‌ای از شهر زرنج، جای بودوباش او ‌است.

نمایی از شهر نیمروز

او به آمو گفت: «پس از سقوط نظام پیشین بی‌کار شدم، به ایران رفتم، زمینه‌ی کار برای ما وجود نداشت، مسوولیت ده نفر را داشتم، برای کار کردن به ایران رفتم و در یک ساختمان کار می کردم؛ اما در آنجا به مواد مخدر آغشته و پنج ماه بعد رّدِ مرز شدم.»

فرشته، یکی از باشندگان نیمروز به آمو گفت که پس از سقوط نظام و افزایش ناداری و بی‌کاری، میزان اعتیاد جوانان به مواد مخدر روزبه‌روز افزایش می‌یابد.

به گفته‌ی او، مهاجرت، بی‌کاری و فشار روانی بر مردم سبب شده‌است که مردم به مواد مخدر روی بیاورند.

او گفت: «اکثر جوانان افغانستان که برای کار کردن به ایران می‌روند، اعتیاد را با خود سوغات می‌آورند که متاسفانه وضعیت فعلی نیمروز روی خط قرمز قرار گرفته‌است.»

سلیمان، یکی دیگر از باشندگان شهر زرنج به آمو ابراز نظر کرد:«روزانه ۲۰۰۰ مهاجر به وطن عودت می‌کنند که در میان‌شان جوانان معتاد نیز وجود دارند که با گذشت زمان بیماری شان بیش‌تر می‌شود و بار دوش جامعه می‌گردند؛ ولی هیچ مرکز صحی فعال در نیمروز برای تداوی شان وجود ندارد.»

یکی از باشندگان نیمروز که نمی‌خواهد نامی از او در این گزارش برده شود، گفت که طالبان معتادانی را که به علت سرما جان می دهند، کفن و دفن نمی کنند.

او افزود: «در نیمروز، در فصل زمستان، شب‌ها معتادان روی سرک‌ها می‌خوابند و از اثر سرما می‌میرند.. گاهی جسدهای خشکیده‌ی شان تا یک روز هم کنار مخروبه‌ها افتاده می‌ماند و حکومت (اداره‌ی طالبان) حتا توانایی کفن و دفن‌شان را ندارد و این کار را نیز تاجران خیرخواه انجام می‌دهند».

در همین حال، سیّد خلیل شاه کاظمی، مسوول مرکز ترک اعتیاد در نیمروز به خبرنگار آمو گفت که در نیمروز یک مرکز ترک اعتیاد ۷۰ بستره وجود دارد. از این میان بیست بستر برای زنان و کودکان و پنجاه بستر دیگر برای مردان‌ است.

اما به گفته‌ی آقای کاظمی، گاهی بر بنیاد افزایش شمار معتادان، هم‌زمان ۱۸۰ تن را زیر درمان قرار داده‌اند و گاهی نیز این رقم به ۲۰۰ تن رسیده‌است؛ رقمی که نزدیک به سه برابر ظرفیت این شفاخانه را نشان می‌دهد.

مرکز ترک اعتیاد نیمروز ۱۲ پزشک و کارمند بهداشتی دارد.

سیّد خلیل شاه کاظمی کمبود دوا و نبود حمایت مالی را از مشکلات بنیادی ‌شان دانسته و افزود:« با وجودی‌که ریاست صحت عامه‌ی نیمروز در قسمت اکمال ادویه‌، شفاخانه‌ی معتادان را کمک نموده؛ اما دفتر مرکزی شان در این قسمت توجه نمی‌کند و از ۸ ماه بدین‌سو تمام پرسونل معاش نگرفته‌اند. از یک‌ونیم سال به این طرف هیچ نوع تخصیص و بودجه برای شفاخانه نیامده، پرسونل بی‌انگیزه شده‌اند موسسات دیگر نیز کمک نمی‌کنند. مواد اعاشوی شان را مدیریت مواد مخدر به کمک موسسات تهیه می‌کنند».

به گفته‌ی پزشکان، دوره‌ی درمان یک معتاد، از ۴۵ روز تا ۳ ماه وقت می‌گیرد.

در همه‌ای این مدت باید به فرد معتاد به مواد مخدر که زیر درمان است، همه خدمات بهداشتی، تفریحی و آموزشی فراهم شود؛ اما نبود پشتیبانی مالی و نبود بودجه‌ی کافی، روند درمان معتادان در نیمروز را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده‌است.

مسوولان مرکز ترک اعتیاد نیمروز می گویند که کودکان ۶ ماه تا ۱۶ سال نیز در این مرکز زیر درمان اند.

این مسوولان می گویند که یک نوجوان ۱۶ ساله را سه بار درمان کردند؛ اما این نوجوان اکنون برای بار چهارم به مواد مخدر مبتلا شده است و در این مرکز زیر درمان است.

شماری از باشندگان نیمروز با ابراز نگرانی از مرگ و میر معتادان در فصل زمستان می‌افزایند که با گذشت هر روز شمار معتادان در این ولایت افزایش می یابد؛ اما مسوولان محلی طالبان در این ولایت می‌گویند که بودجه و ظرفیت کافی برای درمان معتادان وجود ندارد.

در همین حال، مسئولان محلی طالبان می گویند که رویدادهای دزدی در نیمروز افزایش یافته است. به باور آن‌ها در بیش از نیم این رویدادهای افراد معتاد به مواد مخدر دخیل اند.

مولوی محمد‌الدین مخلص، مدیر جنایی فرماندهی پولیس طالبان در نیمروز درباره‌ی افزایش شمار دزدی‌ها در این ولایت به آمو گفت که در درازای یک ماه گذشته ۳۰ تن را به اتهام دزدی بازداشت کرده‌اند که از این میان ۱۵ تن افراد مبتلا به موادمخدر بوده‌اند.